Uge 41 – 2021

//Uge 41 – 2021

Uge 41 – 2021

 • HUSK – tilmelding til sprøjteopdateringskurser. I skal selv tilmelde Jer – det kan ske ved i programmet at klikke på linket til den kursusdag I ønske at benytte.
 • Vi er nu midt i oktober – og selv om vejet egentlig er stabilt, så er etablering af vintersæd lukket ned mange steder. Både rug og hvede kan dog etableres til ultimo oktober på milde lokaliteter.
 • Koldt om natten og flere dage med efterårsvejr gør, at der er længere mellem sprøjtedagene – kend din besøgelsestid.
 • Mange har hjemkøbt Kali til efterårsudbringning. Vigtigt at gødningen også kommer ud, så den både kan opløses og optages. Derved opnås en forbedret overvintring i dine vinterafgrøder.
 • Der hamstres planteværn til 2022! Den 11. marts 2020 – da fru Frederiksen lukkede Danmark ned, da reagerede danskerne ved at hamstre toiletpapir! Vanvittigt, irrationelt – men det gjorde vi. Nu har frygten for varemangel bredt sig til planteavlen – hvor VKST (kornbasen) har anbefalet sine kunder at købe lidt planteværn til 2022 – bare ca 70% af forventet forbrug!! Hvad havde man forestillet sig? I en tid hvor alle – inkl grovvaren – minimerer lagre! Dette er nu skyld i at flere ikke kan få insektmidler mm til efterårsbrug – og enhver tvivl om prisstigninger eller ej på dette område til foråret er fejet af bordet – det kommer. Vanvittigt.
 • Vinterbyg – vinterbyggen er etableret, de tidligt såede er behandlet mindst én gang – også for lus. Vær obs på, at Mateno Duo og Boxer ikke anbefales blandet i vinterbyg, men der sker ”forsøj” med blanding, som vil danne grundlag for fremtidig rådgivning..
 • Vinterhvede – såningen af hvede kører så småt på sidste vers – flere har trukket den lidt i år. Oplagt et udnytte den kendsgerning, at der kommer lidt regn ind imellem til at få optimal effekt af både DFF, Boxer og Mateno Duo.
 • Vinterrug. Det meste rug etableres relativt tidligt – men også her blive der generelt sået lidt senere end de tidligere år. Ukrudts strategi kan gribes an som for vinterbyg, med DFF + Boxer på våd sort jord – og så Mateno Duo på st 11 (grønt blad). Også her forsøges med blanding af Boxer + Mateno Duo for at begrænse antal kørsler.
 • Vinterraps: Generelt god vækst i de fleste raps marker. Mange har behandlet med Belkar – generelt med kendt godt resultat. Hvis det ikke er klaret, så er de kommende dage eminente til det. Bor, vækstregulering og behandling mod rapsjordloppens larve udføres typisk ved samme lejlighed. Hvis du ikke har Kerb – så stadig fokus på spildkorn mm
 • FællesSkema 2021 – tjek om dine marker er godkendte. Har du afpudset alle brak- og græsarealer?
 • Afgrødemarkederne – stadig højt niveau – raps ramt af profithjemtagning.
2022-01-18T17:17:13+00:00

Skriv en kommentar