Uge 41 – 2020

//Uge 41 – 2020

Uge 41 – 2020

• Regler og kontrol for aktivitetskravet på Brak- og græsarealer
På baggrund af kontrolopbygning vil det være en fordel, at få opfyldt aktivitetskravet på brak- og græsarealerne inden 10. oktober, så en høring undgås. Dette uanset eventuelle senere tidsfrister. Kort sagt – afpuds alle græsarealer – har du styr på satellit kontrol?
• Umiddelbart arter efterårsvejret sig ganske perfekt med en god blanding af lunt vejr og lidt regn ind i mellem. Det betyder specielt, at de rapsmarker der er kommet dårligt fra start nu har meget gunstige forhold for at indhente det forsømte.
• De sidste hvede- og rugarealer tilsås i disse dage – og herefter er det vigtigt at få bragt ukrudtsbehandlingerne a jour.
• Første halvdel af oktober er ideel til at få vinterrapsen opdateret – hvis det ikke er sket. Belkar, vækstregulering, rapsjordloppens larve og bortildeling – ja der er nok at hælde i sprøjten næste gang. TJEK for øvrigt din vinterraps – vi finder kålbrok!
• Kvælstof niveau i vinterraps kan reguleres helt frem til primo november. Oplagt at tilsætte lidt flydende N til sprøjtninger – senere kan der bruges svovlsur ammoniak i gode marker hvor man blot vil sikre at afgrøden ikke går i stå.
• Meget tidligt etableret vintersæd bliver kraftigt i øjeblikket. Vækstregulering er ikke en mulighed i Danmark – selvom det giver effektiv styring. Sørg for at afgrøderne er i god kondition ved at tildele svovl, magnesium, bor, mangan, cu mm. Kort sagt – vores anbefaling er en tildeling af 1-2 kg EpsoTop + 1,0 HvedeSupport i sidste halvdel af oktober.
• Tidlig høst og tørt vejr henleder opmærksomheden på kalktildeling. Mange arealer lider direkte eller indirekte af kalktrang – og rigtig mange kunne have glæde af bedre struktur gennem kalkning. Udnyt tiden til det – der er direkte afkast med det samme, hvis der er mangel.
• Vi udtager gerne jordbundsanalyser, men hvis du ved det er mange år siden, der er kalket på et givent areal, så start med at give 3-4 ton/ha, så tager vi prøver næste år.
• Det samme gælder dræn – udnyt det gode efterår til at få styr på de drænmæssige forhold. Vi afholder kursus om dette i november. Du skal starte nu!

2020-10-08T08:53:56+00:00

Skriv en kommentar