Uge 40 – 2022

//Uge 40 – 2022

Uge 40 – 2022

  • Uge 40 – efterårsvejret driller nu. Den seneste uge har der ikke været meget ”Indian Summer” over slut september, og starten på oktober har været blæsende. Jorden er tung og våd. Hvede og rug kan de fleste steder sås en uge endnu – og på Lolland/Falster gælder det typisk oktober ud. Mange steder er såning heldigvis afsluttet, og har man manglet argumenter for tidlig såning – ja så har de stået i kø i år 😊
  • Vinterraps: Problembarnet er stadig vinterraps mange steder. Uens marker præger billedet – og det gælder både i de enkelte marker – og ikke mindst marker imellem. Vi har rigtig mange, der trænger til hjælp (ekstra N), og så har vi da heldigvis en del, hvor det er mere aktuelt at få Vækstreguleret Svampe- og Belkar-behandlet.  Meget kan nås endnu – men man bør revurdere indsatsen løbende. Flere steder er nu også agersnegle et stort problem – ofte i skelkanter, men vi har desværre hele arealer, der er forsvundet – på nær forager.
  • Vinterbyg: såning bør være afsluttet – og indsats afløst af ukrudtsbekæmpelse og fokus på lus/havrerødsot. Få nu installeret din BYDV LuseAPP . Vi er også stødt på cikader flere steder – og ganske alvorlige angreb. Senere sætter vi ind med HvedeSupport, Mangan mm.
  • Vinterhvede: langsomt kommer hvedesåningen nu også i land. vejret har drillet – og det er primært hvor ploven kører lige foran såmaskine, at man har kunnet så videre i den forgangne uge. Vi ser nu lus i tidligt såede hvedemarker– vær obs på det.
  • Vinterrug: ukrudtsbekæmpelsen er i fokus i de såede rugmarker. Problematisk at Mateno Duo og Boxer ikke kan blandes her – det stresser.
  • Brug af mikronæringsstoffer kan supplere – og måske erstatte – nogen af de dyre makro.
  • Planteværn 2022. Bestil efterårsprodukter nu. Vi ved nu, at den nye pesticidhandlingsplan er vedtaget til at gælde fra 1.1 2023.Under alle omstændigheder kan vi forvente stigende priser på planteværn næste år, så hvis din likviditet kan klare det, så bør du handle lidt. Insektmidler (Lamdex/Kaiso Sorbie) vil stige en del på afgift alene.
  • Gødning: bedst som vi troede, at priserne måske ville falde frem mod foråret, så var der igen gasproblemer – og stigende energipriser. Aftager måske igen – men forsyningssikkerhed er vigtig.
  • Afgrødemarkedet: – markedet har været stigende – men usikker udvikling nu.
2022-10-12T18:17:32+00:00

Skriv en kommentar