Uge 40 – 2020

//Uge 40 – 2020

Uge 40 – 2020

• Regler og kontrol for aktivitetskravet på Brak- og græsarealer
På baggrund af kontrolopbygning vil det være en fordel, at få opfyldt aktivitetskravet på brak- og græsarealerne inden 10. oktober, så en høring undgås. Dette uanset eventuelle senere tidsfrister. Kort sagt – afpuds alle græsarealer – også MFO brak lige så snart såning mm er overstået.
• Det hjalp, at vi skrev lidt om den ganske alvorlige tørkesituation der var ved at opstå på det meste af Sjælland. Fredag i uge 39 bød på regn over det meste af vores region, og flere steder kom der op til 55 mm – måske mere. Enkelte steder inkl. skybrud, men typisk jævn fordelt over meget af dagen – det gjorde godt.
• Efter regnen er det helt optimalt at få sået færdigt – og/eller få ukrudtsbehandlet de etablerede afgrøder – effekt at Boxer og Mateno Duo er langt mere sikker under disse forhold.
• Med fredagens nedbør er det også ved at være relevant med ”den store behandling” i vinterraps inden for de kommende dage. Belkar, vækstregulering, rapsjordloppens larve og bortildeling – ja der er nok at hælde i sprøjten næste gang.
• Jeg håber alle fik gødet rapsen op inden regn. Vi ser klar effekt af tildeling allerede nu – og regnen alene sikrede at planterne fik fat i ”gamle reserver”. Skal der gylle ud – så er det NU! – sidste dag 30.09.
• Vi sår stadig hvede og rug uden problemer. Husk tilpasning af plantetal i henhold til såbed og sådato. Jordtemperatur er stadig så høj, så fremspiringshastighed vil være meget hurtig for årstiden.
• Meget tidligt etableret vintersæd bliver kraftigt i øjeblikket. Vækstregulering er ikke en mulighed i Danmark – selvom det giver effektiv styring. Sørg for at afgrøderne er i god kondition ved at tildele svovl, magnesium, bor, mangan, cu mm. Kort sagt – vores anbefaling er en tildeling af 1-2 kg EpsoTop + 1,0 HvedeSupport i sidste halvdel af oktober.

• Tidlig høst og tørt vejr henleder opmærksomheden på kalktildeling. Mange arealer lider direkte eller indirekte af kalktrang – og rigtig mange kunne have glæde af bedre struktur gennem kalkning. Udnyt tiden til det – der er direkte afkast med det samme, hvis der er mangel.
Vi udtager gerne jordbundsanalyser, men hvis du ved det er mange år siden, der er kalket på et givent areal, så start med at give 3-4 ton/ha, så tager vi prøver næste år.
• Vigtigt: Har du slået dit MVJ græs til den 15. september – der er kontrol!

2020-10-02T09:39:00+00:00

Skriv en kommentar