Uge 40 – 2019

//Uge 40 – 2019

Uge 40 – 2019

 • AgriTechnica 2019: 10-12 november er nu fuldtegnet – men vi har en lille venteliste, så der er stadig en lille mulighed. 82 tilmeldte – flot!
 • Mange kæmper for at få sået færdig. Sjældent optimalt i oktober. Husk at korrigere for såtid, såbed mm.
 • Vinterraps – meget positiv udvikling i de fleste marker over de seneste 14 dage. Varmen i forrige weekend gav grundlag for håb – og enkelte marker gik på få dage fra kriseramte til ”kraftige” marker der skulle vækstreguleres.
 • ..mange rapsmarker har nu nået 4-6 blad stadiet, og det kan være aktuelt at behandle med Belkar mod tokimbladet ukrudt. Det kan være aktuelt at blande med andre midler for at opnå, vækstregulering, svampeeffekt mm – så tal lige med din rådgiver om muligheder.
 • Vinterbyg: slut med etablering af vinterbyg dette efterår. God ukrudtsbehandling efterår er klart en fordel. Obs på evt luseangreb i alle marker sået inden den 20-25. september
 • Vinterhvede: der sås stadig hvede i disse dage og formegentlig 8-10 dage frem. Husk, at sortjordsbehandling mod ukrudt er oplagt ved sen såning – max effekt for lille indsats. Vi er nu på ca 400 planter/kvm – se såtabel vedhæftet uge 39.
 • Vinterrug: rugsåning er typisk overstået – det er dyrt at så hybridrug med korrekt plantetal nu. Det kan dog lade sig gøre til medio oktober på mildere lokaliteter.
 • Valg af ukrudtsstrategi – kend/erkend dine problemer i markerne, og start behandling ved først givne lejlighed – så er du langt. Gå ikke på kompromis med græsukrudt og rodukrudt. Vi foretrækker DFF ved såning i al vintersæd (fantastisk effekt i år!!), men hvis det ikke lykkes, så er normal opstart st 10-12, hvor også første lusebehandling i de tidligt såede marker udføres. Behandlingerne i st 10-12 er aktuelle 10-14 dage efter såning. Ved sen såning af ex hvede anbefaler vi klart sortjordsbehandling. 0,2 DFF + 0,5 Boxer giver fantastisk effekt for få kroner.
 • Vi må ikke glemme lusene – behandling i st 11-12 ved såning før 20. september.
 • HUSK tildeling af HvedeSupport, EspoTop og måske Molybdæn som en del af vinterklargøringen af dine afgrøder. Interfiller afprøvning har vist gevinster på 600-800 kr/ha.
 • Husk – Indberetning af videresolgt handelsgødning inden 2. september – eller senere 😊
2019-10-05T10:53:29+00:00

Skriv en kommentar