Uge 4 – 2022

//Uge 4 – 2022

Uge 4 – 2022

 • Vintertid er mødetid – og lige nu er vi i gang med årets Planteavlsdage, som nok er online, men
  som giver meget bred orientering om flere aktuelle problemstillinger relateret til planteavlen.
  CAP (den nye EU) reform begynder nu at tegne sig. Det bliver virkelig noget der kommer til at
  præge planteavlerens fremtid. På Planteavlsdagene den 25. og
  26. januar bliver der gjort rede for
  betydning for dig – vigtigt at følge. Allerede nu i 2022 er der ændringer omkring tilskud til
  lavbundsjorde og mulighed for anvendelse af ex graduering af gødning til at erstatte en del af
  efterafgrøderne.
  Nye planer for målrettede efterafgrøde som skal beskytte vandoplande er fremlagt – og det er
  rystende læsning. Uanset om man bliver ramt eller ej, så er det helt uforståeligt hvordan forslaget
  kan være så forskelligt fra det der gælder fornuværende.
  Der venter andre ganske vigtige ændringer – både på kort og langt sigt.
  Nye Triazolregler her og
  nu er forløber for ny
  pesticid aftale i løbet af 2022. en aftale som både vil føre nye afgifter med sig
  og ikke mindst vigtigt sikker også indføre
  pesticidregnskab! Vigtigt allerede nu at få 100 % styr på
  registrering. det kommer til at danne grundlag for al kontrol og opgørelse fremover.
 • Vinteren er fortsat mild og det sætter sit på afgrøderne, der generelt klarer sig fint derude. Det
  giver mening at gå en tur og vurdere hvordan det ser ud med ukrudtseffekt fra efterårs
  behandlingerne. Supplerende behandlinger med Rexade, Broadway, CossackOD mm kan
  planlægges allerede nu.
  Vinterrapsen lover godt de fleste steder, og vi ved at roden typisk arbejder selv efter en
  frostperiode. Stadig meget frisk bladmasse.
  Om en uge går 2022 EU ansøgningsrunden i gang. Umiddelbart har der egentlig været meget få
  ændringer til ny sæson, men lbst har alligevel introduceret ny ansøgningsplatform til kommende år –
  det kan kun gå galt!!
  De fleste har modtaget
  2021 EU støtten, men der er flere end normalt, hvor det ikke er sket endnu.
  På grund af kritik fra Rigsrevisionen tidligere på året, så har en større del af ansøgninger været
  udtaget til ekstra egenkontrol – med forsinkelse til følge. Vi hjælper som altid gerne med at følge
  ansøgninger til dørs.
 • Afgrødemarkedet: – frygt for situation mellem Rusland og Ukraine er med til at præge
  afgrødemarkedet – hvor man som tidligere nævnt næsten kun kan tage forkerte beslutninger i
  øjeblikket.
2022-03-18T18:04:09+00:00

Skriv en kommentar