Uge 4 – 2021

//Uge 4 – 2021

Uge 4 – 2021

  • Umiddelbart er Danmark lukket ned i større eller mindre udstrækning i lang tid endnu. Markerne åbner dog for behandling om kort tid – er du klar?
  • Når kalenderen siger februar måned, så er det tilladt at udbringe kvælstofgødning igen. På forsvarlig vis – dvs. på morgenfrost – ikke dybfrossen jord.
  • Generelt hylder vi at bruge primært ammonium N i den tidlige fase, da denne type stille og roligt først skal omdannes til nitrat N – som planterne optager. De fleste marker er i år kraftige, og her vil Svovlsur Ammoniak eller NS 26-14 være oplagte gødninger med 100-200 kg/ha.
  • Hvor biomasse og rodudvikling er svag, skal der være nitrat N til rådighed ved vækststart. Her benyttes typisk NS 27-4 med 50 % Nitrat N.
  • Det bliver koldt igen, og der kan komme oplagte dage til udbringning af Ammonium N og evt Kalium. Dette skal ske på ”morgenfrost” med optøning i løbet af dagen.
  • I forgangne uge har Bionutria udsendt pressemeddelelse omkring forsuring – og mulighed for 50 % kemibesparelse! Det er gammelt nyt og useriøst. Når man mener at kunne opnå tilfredsstillende effekt med 0,125 l/ha Talius i stedet for 0,25 l/ha – så må vi bare sige ”Tillykke” – vi bruger sjældent så høj dosis. Forsuring giver bedre optagelse og effekt af i forvejen lave doser!!
  • ”AgriAdvice WebNews” går i luften igen onsdag den 3. februar kl 12.30 – netop med fokus på gødningsoptimum og strategier. Se med. Du modtager mail med invitation.
  • Sprøjten holder vi typisk hjemme et godt stykke tid endnu. Supplerende behandlinger mod græsukrudt mm udføres bedst fra midten af marts og frem. Der skal lys til effekt.
  • Skatteministeriet har via ændring af lov om afgifter – herunder afgift på bekæmpelsesmidler – den 29. februar 2020 indført en afgiftsstigning på vores planteværn på godt 5,5%. Landbrug & Fødevarer samt Bæredygtigt Landbrug har været vidende om dette, bla via forudgående høring. Ingen har reageret – ingen har informeret – hvad sker der lige…? Dansk Planteværn har ikke været med i høringsrunde – interessant!
  • Afgrødemarkederne tog en ordentlig dukkert i slutningen af uge 3 – profithjemtagning. Umiddelbart er priserne dog på vej frem igen – festen behøver ikke at være ovre..
2021-01-31T18:18:14+00:00

Skriv en kommentar