Uge 4 – 2019

//Uge 4 – 2019

Uge 4 – 2019

  • Landbruget bliver taget som gidsler ..II.. vi kunne fortsætte en lang skrivelse fra sidste uge omkring de politiske tiltag vedr pestidforbrug og kvælstofudvaskning. Det vil vi ikke i denne uge – da vi regner med, der er folkevalgte forsamlinger, der driver den proces. Vi har dog hørt, at hele processen omkring de berømte BNBO områder ikke værdigt, og landbruget forhandlere ikke har følt de havde noget valgt – andet end at acceptere. Erstatningsspørgsmålet er stadig åbent – og meget tyder på, at vi vil blive skuffet over niveauet.
  • Målrettede efterafgrøder – er en del af virkemidlerne for at begrænse kvælstofudvaskning. Ministeren bør sikre at alle, der ønsker at lave de ønskede efterafgrøder eller alternativer i udpegede ID områder, automatisk er berettiget til den økonomiske kompensation på 521 kr pr ha efterafgrøde. Ansøgningen starter 1.februar, men vores prioritering er klart til fordel for sædskifte, MFO efterafgrøder, pligtige efterafgrøder – og derefter de målrettede efterafgrøder…. Kontakt din rådgiver hvis vi skal søge den 1.februar.
  • Gødningsopstart. Vi er i januar og det er først lige blevet vinter, men alligevel er vi ved at rette blikket mod første kørsel med handelsgødning. Uge 7-8 plejer at være et godt tidspunkt at lægge ammonium N ud på. Det virker langsomt, men sikrer at planterne kan optage den mængde de ønsker. Vi anbefaler 40-60 kg N i ammonium N eller overvejende ammonium N – dvs svovlsur ammoniak (NS 21-24) eller ammonium sulfat (NS 26-13), 200 kg/ha
  • Vinterafgrødernes tilstand. Generelt klarer afgrøderne sig ganske uproblematisk derude – og umiddelbart er det jo også først nu at vinteren overhovedet viser tænder. Flere steder er der et ganske tyndt snelag – men med frostgrader ned til 5-7 C, så er enhver ligge beskyttelse værdifuld.
2019-01-26T11:47:17+00:00

Skriv en kommentar