Uge 39 – 2023

//Uge 39 – 2023

Uge 39 – 2023

  • Uge 39 – såning af vintersæden skrider godt frem. Mange har udskudt såtidspunkt af hensyn til forekomst af græsukrudt. Fornuftigt – da fremspiring er dobbelt så stor ved såning primo september som ultimo september. Til gengæld ser vi imponerende resultater af Mateno Duo løsninger i hvede, som åbner op for at fastholde såtidspunktet i denne art til den tidlige side.
  • 24 sæson er i fuld gang – men det er blevet tørt – meget tørt, og hvem skulle have troet, at vi allerede nu skulle sukke efter regn, som kan sikre gødningseffekt i vinterrapsmarkerne og sikre fremspiring i vintersæden. Det er vigtigt at sikre jordfugten i såbeddet, og dette gøres bedst ved at sikre at alt vegetation er dødt i stubben (Glyphosat), og minimere jordbearbejdning frem til selve såning. Pløjning eller dyb harvning ved etablering kan sikre fugt omkring kernerne – og derefter kan det være en fordel at pakke jorden med en crosskill tromling, der pakker omkring kernerne uden at vi risikerer slemning ved kraftig regn efterfølgende.
  • Vinterraps. Sentsåede marker skriger på nedbør. Enorm forskel på planteudvikling – stor N mængde ved såning har været kæmpefordel. Der skal fokus på vækst – tilvækst. Vigtigt at der er lettilgængeligt kvælstof til rådighed i rigelig mængde. Tilsæt gerne 3-5 N/ha til sprøjtevæske når I behandler – det giver godt ”boost” til afgrøden. Vigtigt at bekæmpe jordlopper. Vigtigt at spildkorn fjernes hurtigt – max 2 blade – opfølgning hvis det ser ud til at gå for langsomt – og ekstra N. Husk EspoTop og RapsSupport.
  • Vintersæd. Etablering af hybrid- vinterrug og vinterbyg har været i gang hele september – og det samme gælder nu hvedesåningen. Etablering er afsluttet flere steder – men andre bevidst mangler 30-40%.. Historisk set har vi etableret vintersæd lige så snart vi har været i september måned. Forekomst af de besværlige græsser har til dels sat en stopper for dette hos flere kunder – men hvor græsset kan styres bør både vinterbyg(hybrid), vinterrug og de fleste hvedesorter etableres ved ”først givne lejlighed” i september. Det gode vejr udnyttes, og det er fornuftigt. Husk at…
  • …planlægge efterårsbehandlinger ukrudt – og når vi taler om væselhale, agerrævehale og resistent italiensk rajgræs og andre – så taler vi ikke om enten/eller behandlinger, men om både/og, hvor det er vigtigt at benytte sig af alle muligheder – fra første færd.
  • Vi fastholder brug af DFF på sort jord efter såning i alle vintersæds afgrøder. Det giver god effekt for små penge, bekæmper meget ukrudt direkte, og forsinker fremspiring af andet. Det gør det meget lettere at ”time” indsats med Mateno Duo og Boxer.
  • Afgrødemarkedet – afgrødepriserne er stabiliseret over den seneste uge, men…
2024-01-11T22:53:40+00:00

Skriv en kommentar