Uge 39 – 2022

//Uge 39 – 2022

Uge 39 – 2022

  • Uge 39 – er det slut med det gode såbed? Det er nok for tidligt at konkludere, men de seneste dages regn har da unægtelig gjort det mere besværligt at få færdiggjort årets såning af vintersæd – specielt i den pløjefri og No-Till såbed. Det går bedre med pløjning – hvis det vel at mærke sker lige forud for såning. Her er det stadig relativt tør jord vi pløjer frem. Hvede og rug kan e fleste steder sås et par uger endnu – og på Lolland/Falster gælder det typisk oktober ud.
  • Vinterraps: Årets vinterrapsmarker er meget uens – og det gælder både i de enkelte marker – og ikke mindst marker imellem. Vi har rigtig mange, der trænger til hjælp (ekstra N), og så har vi da heldigvis en del, hvor det er mere aktuelt at få Vækstreguleret Svampe- og Belkar-behandlet.  Meget kan nås endnu – men man bør revurdere planlægning løbende. Vigtigt at bruge lidt energi på at få rapsen rigtig godt afsted
  • Vinterbyg: såning ved at være afsluttet – og indsats afløst af ukrudtsbekæmpelse og fokus på lus/havrerødsot. Få nu installeret din BYDV LuseAPP https://www.syngenta.dk/udsaed/hyvido-hybrid-vinterbyg/bydv-app-mod-skadedyr-udbyttetab
  • Vinterhvede: primært hvedesåning er udsat på mange ejendomme i år – men vi må jo bare konstatere, at vejret driller nu. Glem nu ikke de tidligere etablerede hvedemarker – de skal optimeres med ukrudtsbehandling og lusebekæmpelse – det er måske vigtigere end om det sidste hvede sås en dag fra eller til..
  • Vinterrug: meget rug er nu etableret i godt såbed – det skal optimeres videre frem – men ellers gælder det samme som for hveden
  • Planteværn 2022. Bestil efterårsprodukter nu. Vi ved ikke sikkert om den nye pesticidhandlingsplan bliver vedtaget til at gælde fra 1.1 2023, men mon ikke den bliver hastet igennem. Under alle omstændigheder kan vi forvente stigende priser på planteværn næste år, så hvis din likviditet kan klare det, så bør du handle lidt. Insektmidler (Lamdex/Kaiso Sorbie) vil stige en del på afgift alene.
  • Gødning: bedst som vi troede, at priserne måske ville falde frem mod foråret, så
  • Afgrødemarkedet: – efter gaslæk i Østersøen er alt igen uforudsigeligt.
2022-10-12T18:16:31+00:00

Skriv en kommentar