Uge 39 – 2021

//Uge 39 – 2021

Uge 39 – 2021

  • HUSK – tilmelding til sprøjteopdateringskurser. I skal selv tilmelde Jer – det kan ske ved i programmet at klikke på linket til den kursusdag I ønske at benytte.
  • September synger på sidste vers, og generelt bliver der sået senere end normalt dette efterår. Ikke underligt efter erfaringer fra 20/21, hvor tidlig såning samlet set gav større udfordringer end fordele.
  • Vi er nu på vej ind i en ustadig periode, som dog vil give de sene såninger problemer.
  • Vigtigt med opfølgning – og her tænker vi specifikt på lusebehandling i de tidligt såede marker. Brug Syngentas ”Luse APP” – de første lusebehandlinger udløses nu – men er der lus?
  • Vinterbyg – vinterbyggen er etableret, de tidligt såede er behandlet mindst én gang – også for lus. Vær obs på, at Mateno Duo og Boxer ikke må blandes i vinterbyg.
  • Vinterhvede – såningen af hvede er fortsat i fuld gang – flere har trukket den lidt i år. Vær obs på varierende TKV værdier – fra sidst i 30èrne til over 60! Oplagt et udnytte den kendsgerning, at der kommer lidt regn ind imellem til at få optimal effekt af både DFF, Boxer og Mateno Duo.
  • Vinterrug. Det meste rug etableres relativt tidligt – men også her blive der generelt sået lidt senere end de tidligere år. Vær obs på stigende udsædsmængde senere for at kompensere for manglende buskning. Ukrudts strategi kan gribes an som for vinterbyg, med DFF + Boxer på våd sort jord – og så Mateno Duo på st 11 (grønt blad).
  • Vinterraps: stor variation – men generelt god vækst i de fleste raps marker. Mange har behandlet med Belkar – generelt med kendt godt resultat. De seneste par dage har været eminente til det. Bor, vækstregulering og behandling mod rapsjordloppens larve er typisk udført ved samme lejlighed.

Hold fokus på udvikling i spildkorn og græsser. Værst er dog udsigten til, at mange må undvære Kerb til kommende vintersæson – nogle firmaer har fået under 50% af bestilt mængde leveret. De der har sået vinterraps i rødsvingelstub uden pløjning har et stort problem uden Kerb. Det samme gælder væselhale, der presser på flere steder allerede.

  • Afgrødemarkederne – stadig et højt prisniveau – raps i ekstremt prisniveau.
2022-01-18T17:15:37+00:00

Skriv en kommentar