Uge 39 – 2020

//Uge 39 – 2020

Uge 39 – 2020

• Vi har nu passeret efterårsjævndøgn – og vi vel generelt sige, at vi sjældent har oplevet så let høst efterfulgt af meget let etablering af vinterafgrøder. Største problem er – og har været – at det mange steder er meget tørt. Tørkeindeks for Sjælland ligger mellem 7 og 9, og de steder hvor man kun fik relativt lidt regn i slutningen af august, der ser vi at planterne lider nu. Jordtemperaturen er ved at være 15 C – så vi er nu på det punkt hvor mange anser det for optimalt at så! Det betyder selvfølgelig, at hvis såbeddet er perfekt, så kan man stadig nøjes med relativ lav udsædsmængde i forhold til datoen.
• Mange er bange for alt for kraftig udvikling af afgrøderne dette efterår – efteråret 2018 i mente. Forudsætningerne er dog vidt forskellige, da vi i 2018 gik ud af en høst med halvt udbytte og dermed store mængder N i overskud som afgrøderne kunne optage det pågældende efterår. Høsten 2020 har brugt alt op, samtidig fik vi lige en reminder med nattefrost i uge 38 – der viste os, at ”ingen ved hvad morgendagen bringer”. Hvis efteråret bliver langt og mildt – efterfulgt af en mild vinter – så bliver de afgrøder er etableret hen over midten af september sikkert de bedste – sådan er det…
• Væksten i vinterraps bliver dagligt bedre og bedre – afgrøden har nydt den megen nattefugt i form af tåge og dug. Vand i kommende weekend vil for alvor sætte skub i afgrøden.
• Med forventet nedbør er det også ved at være relevant med ”den store behandling” i vinterraps inden for de kommende 8-14 dage. Belkar, vækstregulering, rapsjordloppens larve og bortildeling – ja der er nok at hælde i sprøjten næste gang.
• Hvis der mangler power i rapsen – så er det ufatteligt vigtigt, at der kommer gødning ud NU – inden regn. Små planter – svage marker – skal have 60-80 N til rådighed inden weekenden. Skal der gylle ud – så er det NU!
• Alle afgrøder kan stadig sås, dog synes vi ikke at det er optimalt at så hybridvinterbyg ”så sent” – men selvfølgelig kan det gøres. Juster plantetal løbende . lige nu ligger vi på den lave side pga flotte såbed og flot udsædskvalitet.
• Tidlig høst og tørt vejr henleder opmærksomheden på kalktildeling. Mange arealer lider direkte eller indirekte af kalktrang – og rigtig mange kunne have glæde af bedre struktur gennem kalkning. Udnyt tiden til det – der er direkte afkast med det samme, hvis der er mangel.
Vi udtager gerne jordbundsanalyser, men hvis du ved det er mange år siden, der er kalket på et givent areal, så start med at give 3-4 ton/ha, så tager vi prøver næste år.
• Vigtigt: Har du slået dit MVJ græs til den 15. september – der er kontrol!

2020-10-02T09:37:43+00:00

Skriv en kommentar