Uge 39 – 2019

//Uge 39 – 2019

Uge 39 – 2019

 • AgriTechnica 2019: 10-12 november er nu fuldtegnet – men vi har en lille venteliste, så der er stadig en lille mulighed. Vi forsøger at få flere hotelværelser. 82 tilmeldte – flot!
 • 25. september er deadline for afpudsning af MFO græs og græsarealer i øvrigt uden plejetilsagn (MVJ).
 • Såning af vintersæd er på sit højeste stadigt. Husk at korrigere for såtid, såbed mm.
 • Vinterraps – meget store variationer i raps udvikling i år. Enkelte marker tages op nu – det er drastisk. Afvent de dyre behandlinger – Belkar mm til marken har vist sig levedygtig. Tildel evt en lille ”nødhjælpspakke”
 • Enkelte rapsmarker har nu nået 4-6 blad stadiet, og det kan være aktuelt at behandle med Belkar mod tokimbladet ukrudt. Det kan være aktuelt at blande med andre midler for at opnå, vækstregulering, svampeeffekt mm – så tal lige med din rådgiver om muligheder.
 • Vinterbyg: etablering af vinterbyg kører på det sidste. God ukrudtsbehandling efterår er klart en fordel. Obs på evt luseangreb i alle marker sået inden den 20-25. september
 • Vinterhvede: der er fuld gang i hvedesåning alle vegne. – her efter 10. september skal vi op i plantetal – vi ligger på ca 350-375 i denne uge.
 • Vinterrug: langt de fleste sår hybridrug, som trives fint med såning 1. september med 100-130 pl/kvm. Nu ca 250 pl/kvm. Der er ikke problemer i at iblande rug af egen avl, hvis man mangler udsæd ved senere såning i år. Det er ekstremt dyrt at øge hybridsåsæden voldsomt gennem september.
 • Valg af ukrudtsstrategi – kend/erkend dine problemer i markerne, og start behandling ved først givne lejlighed – så er du langt. Gå ikke på kompromis med græsukrudt og rodukrudt. Vi foretrækker DFF ved såning i al vintersæd, men hvis det ikke lykkes, så er normal opstart st 10-12, hvor også første lusebehandling i de tidligt såede marker udføres. Behandlingerne i st 10-12 er aktuelle 10-14 dage efter såning.
 • Vi må ikke glemme lusene – behandling i st 11-12 ved såning før 20. september.
 • Husk – Indberetning af videresolgt handelsgødning inden 2. september – eller senere 😊
2019-10-05T10:52:28+00:00

Skriv en kommentar