Uge 38 – 2022

//Uge 38 – 2022

Uge 38 – 2022

  • Uge 38 – det er blevet ”in” at så lidt til den sene side, og det har forsøg de senere år jo også understøttet, sorte aks i hvede, luseangreb osv. Såning i sidste halvdel af september og lidt ind i oktober kræver dog et relativt langt og mildt efterår, så planterne når deres ønskede overvintringsstadie. Vi frygter – og vi ved – at vi kommer til at opleve en tidlig vinter igen, og derfor er det så vigtigt, at få vinterafgrøderne godt af sted. Den ekstra indsats vi laver i den første tid er givet godt ud – endnu engang lighed mellem planter og børn.
  • Vinterraps: vi har stadig meget uens vinterrapsmarker – og det giver fortsat udfordringer med både ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering. Pas på de små – vi skal nok få ønsket effekt når alle planter har mindst 3-4 blade – det er et doseringsspørgsmål. Husk ekstra N til marker der er sent sået og/eller sent fremspiret. Vigtigt at bruge lidt energi på at få rapsen rigtig godt afsted
  • Vinterbyg: der er stadig gang i vinterbyg såningen – lige nu mest fokus på de to-radede sorter, der typisk sås fra den 10-15. september og frem.
  • Vinterhvede: primært hvedesåning er udsat på mange ejendomme i år – men man må også allerede konstatere, at vejret ofte bliver lidt mere ustabilt, når vi kommer hen i sidste halvdel af september. Fra nuværende tidspunkt og frem må de fleste studere vejrudsigt, og så bare få sået når det kan lade sig gøre.
  • Vinterrug: meget rug er nu etableret i godt såbed – det tegner fint for 2023 høsten. Vi kan etablere rug gennem hele september. Benyt KWS udsædstabel.
  • De 4 % ”uproduktive arealer” er desværre en barsk realitet til markplan 2023. Har du 5 % fastliggende brak i dag – så er alt så rigeligt opfyldt, men hvis du har benyttet dig af MFO-efterafgrøder, så har du en kedelig opgave med at udtage arealer af dyrkning. Vær obs på at nogle remiser, skovarealer mm kan benyttes
  • MFO Brak arealer må/skal nu afpudses – og det bør ske inden 1. oktober. ”trafiklys ordningen” er nu åbnet, så det er muligt for den enkelte at se om alle arealer er godkendte (grønne), eller om der stadig er tvivlsmarker (gule)

Bemærk! For arealer med pleje af græs tilsagn er slåningsfristen 15. september – Det er nu (overskredet)

  • Planteværn 2022. Bestil efterårsprodukter nu. AgroSupport medlemmer orienteres direkte.
  • Gødning: gas og ole falder – fosforgødning ligeså – så nu er der tvivl i markedet om hvor vi skal hen. Det ændrer ikke ved vores holdning til, at langt den største del af gødning 2023 bør være disponeret.
  • Afgrødemarkedet: – pres på raps – men i øvrigt stor usikkerhed og uenighed omkring de fremtidige priser.
2022-10-12T18:15:43+00:00

Skriv en kommentar