Uge 38 – 2021

//Uge 38 – 2021

Uge 38 – 2021

 • Etablering af 2022 afgrøder er i fuld sving her, hvor vi går ind i den sidste tredjedel af september.
  Ukrudtsbehandlinger udføres når der meget belejligt indimellem kommer lidt regn. Ellers perfekt så
  vejr i denne september.
 • Vigtigt med opfølgning – og her tænker vi specifikt på lusebehandling i de tidligt såede marker. Brug
  Syngentas ”Luse APP” – de første lusebehandlinger udløses nu – men er der lus?
 • Vinterbyg – Hybriderne er sået (for længst) – og selvfølgelig gælder det også i flere tilfælde de
  raditionelle 6- og 2- radede sorter. Vær obs på, at Mateno Duo og Boxer ikke må blandes i
  vinterbyg. Hvis jodfugt efter såning – så overvej at udsprøjte 0,05 DFF + 1,0 Boxer + 0,25 Kip-R på
  sort jord – og så Mateno Duo med 0,35 liter i st 11.
 • Vinterhvede – såningen af hvede er fortsat i fuld gang – om end flere trækker den lidt i år. Vær obs
  på varierende TKV værdier – fra sidst i 30èrne til over 60! Oplagt et udnytte den kendsgerning, at
  der kommer lidt regn ind imellem til at få optimal effekt af både DFF, Boxer og Mateno Duo.
 • Vinterrug. Ny sæson er for længst i gang. Hvis der ikke er alvorlige græsproblemer, så kan rug
  med fordel etableres primo september, men 130-150 planter/kvm nu. Vær obs på stigende
  udsædsmængde senere for at kompensere for manglende buskning. Ukrudts strategi kan gribes an
  som for vinterbyg, med DFF + Boxer på våd sort jord – og så Mateno Duo på st 11 (grønt blad).
 • Vinterraps: stor variation – men generelt god vækst i de fleste raps marker. vi er i fuld gang med
  behandlinger. Rapsjordlopper driller stadig i de lidt sent såede marker (se skriv omkring
  aftensprøjtning), og spildkorn skal væk. Samtidig er det vigtigt at N tildelingen til sent sået raps er
  høj nok – vi skal have ”drive” i væksten på nuværende tidspunkt.
  Flere steder er det nu tid til Belkar,
  Caryx og Bor. Med BorADD tilsat først kan der blandes uden problemer.
  Desværre også enkelte eksempler på at snegle har taget livet af vinterrapsmarker i år.
  Hold fokus på udvikling i spildkorn og græsser.
  Værst er dog udsigten til, at mange må undvære
  Kerb til kommende vintersæson –
  nogle firmaer har fået under 50% af bestilt mængde leveret. De
  der har sået vinterraps i rødsvingelstub uden pløjning har et stort problem uden Kerb. Det samme
  gælder væselhale, der presser på flere steder allerede.
 • Afgrødemarkederne – stadig et højt prisniveau
2022-01-18T17:14:53+00:00

Skriv en kommentar