Uge 38 – 2020

//Uge 38 – 2020

Uge 38 – 2020

• Rigtig mange af vore kunder er langt med såning i disse dage – og umiddelbart er der heller ikke argumenter for at holde igen her midt i september. Det er ved at være tørt igen mange steder. Vurder kritisk om det har betydning for såbedskvalitet og markspirepct. Generelt kan de fleste ligge lavere i plantetal end normalt – og i forhold til 2019 er det 2 vidt forskellige verdner.
• Væksten i vinterraps er nu god de fleste steder – men stadig meget uens. Afgrøden skal hjælpes og mange behandlinger bliver besværliggjort af uens fremspiring, og dermed planter i mange størrelser
• Vigtigt at huske, at en vinterraps der er sået primo august – men først for alvor i vækst nu – det er ikke mere at regne for en tidlig sået raps. Den skal formegentlig ”speedes” op med gødning, så der kommer gang i væksten.
• Mange er med rette utilfredse med effekt af Focus Ultra og Agil mod spildkorn. Det går langsomt – og umiddelbart virker det som om effekt udebliver – se omtale i dette nyhedsbrev.
• På www.sortinfo.dk er det stadig muligt at opsummere årets resultater inden for alle vinterafgrøderne. Dermed er det muligt at ”skifte hest i vadestedet” mht sortsvalg – hvis der kan leveres.
• Alle afgrøder kan stadig sås, dog synes vi ikke at det er optimalt at så hybridvinterbyg ”så sent” – men selvfølgelig kan det gøres. Juster plantetal løbende . lige nu ligger vi på den lave side pga flotte såbed og flot udsædskvalitet.
• Tidlig høst og tørt vejr henleder opmærksomheden på kalktildeling. Mange arealer lider direkte eller indirekte af kalktrang – og rigtig mange kunne have glæde af bedre struktur gennem kalkning. Udnyt tiden til det – der er direkte afkast med det samme, hvis der er mangel.
Vi udtager gerne jordbundsanalyser, men hvis du ved det er mange år siden, der er kalket på et givent areal, så start med at give 3-4 ton/ha, så tager vi prøver næste år.
• Videresalg af handelsgødning skulle indberettes inden 1.september. det kan stadig nås. Det er vigtigt, at faktura til kunde er dateret senest den 31.7 2020, da gødningsåret for 2019/2020 slutter denne dato.
• Vigtigt i dette Nyhedsbrev: Regler og kontrol for aktivitetskrav på Brak- og Græsarealer

2020-10-02T09:36:51+00:00

Skriv en kommentar