Uge 38 – 2019

//Uge 38 – 2019

Uge 38 – 2019

  • Høsten bør nu være overstået – der står ganske få marker tilbage derude, men generelt kan der nu sættes et punktum for høsten 2019 i Danmark. En høst der vil diffrentiere mellem landmænd og landsdele mere end nogensinde. 13 ton vinterhvede, 11 ton vinter… (læs videre i Nyhedsbrev)
  • Efterafgrøder er nu indberettet – og nu gælder, at der stadig kan trækkes arealer ud – men ikke tilføjes.
  • Vinterraps – meget store variationer i raps såning og tilvækst i år. Ingen insektbejdsning i år – så vær opmærksom på trips og rapsjordlopper den første tid efter fremspiring – frem til 3-4 blad stadie. Der er mange derude i år!! HUSK spildkorn på kornets 1-2 bladstadie
  • Enkelte rapsmarker har nu nået 4-6 blad stadiet, og det kan være aktuelt at behandle med Belkar mod tokimbladet ukrudt. Det kan være aktuelt at blande med andre midler for at opnå, vækstregulering, svampeeffekt mm – så tal lige med din rådgiver om muligheder.
  • Vinterbyg: vi er ved at være lidt sent ude i forhold til hybridsorterne der helst skal i jorden primo september. Konventionelle 6-radede og nu 2-radede sorter sås nu med 275-325 pl/kvm, flest i de 2-radede.
  • Vinterhvede: der er fuld gang i hvedesåning alle vegne. – her efter 10. september skal vi op i plantetal – vi ligger på ca 300 i denne uge.
  • Vinterrug: langt de fleste sår hybridrug, som trives fint med såning 1. september med 100-130 pl/kvm. Nu ca 200 pl/kvm. Der er ikke problemer i at iblande rug af egen avl, hvis man mangler udsæd ved senere såning i år. Det er ekstremt dyrt at øge hybridsåsæden voldsomt gennem september.
  • Valg af ukrudtsstrategi – kend/erkend dine problemer i markerne, og start behandling ved først givne lejlighed – så er du langt. Gå ikke på kompromis med græsukrudt og rodukrudt. Vi foretrækker DFF ved såning i al vintersæd, men hvis det ikke lykkes, så er normal opstart st 10-12, hvor også første lusebehandling i de tidligt såede marker udføres. Behandlingerne i st 10-12 er aktuelle 10-14 dage efter såning.
  • Vi må ikke glemme lusene – behandling i st 11-12 ved såning før 20. september.
  • Husk – Indberetning af videresolgt handelsgødning inden 2. september – eller senere 😊
2019-09-21T14:12:12+00:00

Skriv en kommentar