Uge 37 – 2023

//Uge 37 – 2023

Uge 37 – 2023

  • Uge 37 – nu er de sidste marker ved at blive høstet. For mange har det været en meget besværlig høst hvor et i forvejen halvdårligt udbytte kun er svundet endnu mere ind. Vi har desværre eksempler på arealer som skønnes ikke at kunne betale sig at høste fordi der kun kommer ca 1 ton/ha i tanken! Enkelte arealer er stadig for våde til at kunne færdes på. Halm ligger stadig tilbage derude – det er en udfordring.
  • Vinterraps. Såning er afsluttet nu – der skal fokus på vækst. Vigtigt at der er lettilgængeligt kvælstof til rådighed i rigelig mængde. Tilsæt gerne 3-5 N/ha til sprøjtevæske når I behandler – det giver godt boost. vigtigt at bekæmpe jordlopper. Vigtigt at spildkorn fjernes hurtigt – max 2 blade.
  • Vintersæd. Historisk set har vi etableret vintersæd lige så snart vi har været i september måned. Forekomst af de besværlige græsser har til dels sat en stopper for dette hos flere kunder – men hvor græsset kan styres bør både vinterbyg(hybrid), vinterrug og de fleste hvedesorter etableres ved ”først givne lejlighed”. – og såning er da også i fuld gang. Det gode vejr udnyttes, og det er fornuftigt. Husk nu bare at følge op med sikker ukrudtsbekæmpelse – og senere lusebekæmpelse.
  • Planlæg efterårsbehandlinger ukrudt – og når vi taler om væselhale, agerrævehale og resistent italiensk rajgræs og andre – så taler vi ikke om enten/eller behandlinger, men om både/og, hvor det er vigtigt at benytte sig af alle muligheder – fra første færd.
  • Vi fastholder brug af DFF på sort jord efter såning i alle vintersæds afgrøder. Det giver god effekt for små penge, bekæmper meget ukrudt direkte, og forsinker fremspiring af andet. Det gør det meget lettere at time indsats med Mateno Duo og Boxer.
  • Afgrødemarkedet – afgrøderne siver stadig – og det frustrerer helt naturligt.
2024-01-11T22:50:05+00:00

Skriv en kommentar