Uge 37 – 2022

//Uge 37 – 2022

Uge 37 – 2022

 • Uge 37 – Høst 2022 endte med at blive stor, nem og værdifuld – det har vi tidligere slået fast. Kunsten bliver nu at følge op og sikre momentum når det gælder 2023. Efter en svær etablering af vinterraps er der nu optimale forhold for såning af vinterafgrøder de fleste steder.
 • YEN – viden og konkurrence. Hvis du godt vil ”pustes lidt i nakken” – og søger lidt udfordringer i den faglige hverdag, så er det måske en ide at tilmelde dig til YEN.
 • Vinterraps: efter en meget svær opstart, så er der nu ved at være vækst i alle marker. Mange er dog meget uens i størrelse – og det giver udfordringer md både ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering. Pas på de små – vi skal nok få ønsket effekt når alle planter har mindst 3-4 blade – det er et doseringsspørgsmål. Husk ekstra N til marker der er sent sået og/eller sent fremspiret.
 • Vinterbyg: De fleste hybridvinterbyg marker er nu sået – det kan nås endnu. Lige nu fordeler vinterbyg arealet sig meget mellem hybridvinterbyg – som repræsentant for 6-radet, og så de 2-radede sorter. Såning af dem er først lige for alvor startet op.
 • Vinterhvede: selv om der naturligt har været fokus på at trække såning af vinterhvede til sidste halvdel af september – så er det helt naturligt, at det er svært – og måske også forkert – at forholde sig passiv på de mange gode sådage, der har været. Her i anden halvdel af september vil der være fuld fokus på etablering – også af flerårs marker. Ved meget kraftigt tryk af græsukrudt, så bør man vente til de sidste dage af september – men hold øje med vejrudsigten.
 • Vinterrug: meget rug er nu etableret i godt såbed – det tegner fint for 2023 høsten. Vi kan etablere rug gennem hele september. Benyt KWS udsædstabel.
 • De 4 % ”uproduktive arealer” er desværre en barsk realitet til markplan 2023. Har du 5 % fastliggende brak i dag – så er alt så rigeligt opfyldt, men hvis du har benyttet dig af MFO-efterafgrøder, så har du en kedelig opgave med at udtage arealer af dyrkning. Vær obs på at nogle remiser, skovarealer mm kan benyttes
 • MFO Brak arealer må/skal nu afpudses – og det bør ske inden 1. oktober. HUSK at du nu kan køre steder du sjældent kan færdes. Den chance skal ikke forspildes – det kan tilskudssikre arealer de næste par år.

Bemærk! For arealer med pleje af græs tilsagn er slåningsfristen 15. september – Det er nu!

 • Planteværn 2022. Bestil efterårsprodukter nu. AgroSupport medlemmer orienteres direkte.
 • Gødning: Gaspriserne bliver ved med at stige – ikke udsigt til billigere gødning.
 • Afgrødemarkedet: – prisniveauet fastholdes pt – men stor usikkerhed og uenighed omkring de fremtidige priser.
2022-10-12T18:14:54+00:00

Skriv en kommentar