Uge 37 – 2021

//Uge 37 – 2021

Uge 37 – 2021

  • Nu kigger vi for alvor fremad – etablering af 2022 afgrøder er i fuld sving – selv om mange ganske fornuftigt holder lidt igen pga jordvarme – og de to sidste års erfaringer.
  • Vigtigt med opfølgning – og her tænker vi specifikt på lusebehandling i de tidligt såede marker. Brug Syngentas ”Luse APP”.
  • Vinterbyg – Hybriderne er nu sået – og selvfølgelig gælder det også i flere tilfælde de traditionelle 6- og 2- radede sorter. Vær obs på, at Mateno Duo og Boxer ikke må blandes i vinterbyg. Hvis jodfugt efter såning – så overvej at udsprøjte 0,05 DFF + 1,0 Boxer + 0,25 Kip-R på sort jord – og så Mateno Duo med 0,35 liter i st 11.
  • Vinterhvede – såningen af hvede er i fuld gang – om end flere trækker den lidt i år. Vær obs på varierende TKV værdier – fra sidst i 30èrne til over 60!
  • Vinterrug. Hektolitervægten er betydeligt under sidste år – og det betyder meget for det samlede udbytte. De resultater vi hører indtil videre, er generelt også meget skuffende – faldtallet er væk flere steder.

Ny sæson er i gang. Hvis der ikke er alvorlige græsproblemer, så kan rug med fordel etableres primo september, men 130-150 planter/kvm nu. Vær obs på stigende udsædsmængde senere for at kompensere for manglende buskning. Ukrudts strategi kan gribes an som for vinterbyg.

  • Vinterraps: vi er i fuld gang med behandlinger. Enorm forskel på udvikling i fht såtidspunkt.  Rapsjordlopper driller igen i de lidt sent såede marker (se skriv omkring aftensprøjtning), og spildkorn skal væk. Samtidig er det vigtigt at N tildelingen til sent sået raps er høj nok – vi skal have ”drive” i væksten på nuværende tidspunkt. Flere steder er det nu tid til Belkar, Caryx og Bor. Med BorADD tilsat først kan der blandes uden problemer.

Værst er dog udsigten til, at mange må undvære Kerb til kommende vintersæson – nogle firmaer har fået under 50% af bestilt mængde leveret. De der har sået vinterraps i rødsvingelstub uden pløjning har et stort problem uden Kerb. Det samme gælder væselhale, der presser på flere steder allerede.

  • Afgrødemarkederne – stadig et højt prisniveau
2022-01-18T17:13:07+00:00

Skriv en kommentar