Uge 37 – 2020

//Uge 37 – 2020

Uge 37 – 2020

• Vækstsæson 2021 er nu for alvor skudt i gang med tidlig såning af vintersæd mange steder. Vær obs på kraftig vækst med de varslede temperaturer i kommende uge.
• Væksten i vinterraps er nu endelig ved at komme i gang – men meget uens. Afgrøden skal hjælpes og mange behandlinger bliver besværliggjort af uens fremspiring, og dermed planter i mange størrelser
• Vigtigt at huske, at en vinterraps der er sået primo august – men først for alvor i vækst nu – det er ikke mere at regne for en tidlig sået raps. Den skal formegentlig ”speedes” op med gødning, så der kommer gang i væksten
• På www.sortinfo.dk er det nu muligt at opsummere årets resultater inden for alle vinterafgrøderne. Dermed er det muligt at ”skifte hest i vadestedet” mht sortsvalg – hvis der kan leveres.
• Generelt erklærede vi ”fri leg med såning” fra første september – og vi er i gang.
Hybrid vinterbyg, vinterrug, Latitudebejdset vinterhvede samt vinterhvede efter god forfrugt – ja det er alle afgrøder, hvor såning ”er givet fri”
• Tidlig høst og tørt vejr henleder opmærksomheden på kalktildeling. Mange arealer lider direkte eller indirekte af kalktrang – og rigtig mange kunne have glæde af bedre struktur gennem kalkning. Udnyt tiden til det – der er direkte afkast med det samme, hvis der er mangel.
Vi udtager gerne jordbundsanalyser, men hvis du ved det er mange år siden, der er kalket på et givent areal, så start med at give 3-4 ton/ha, så tager vi prøver næste år.
• Videresalg af handelsgødning skulle indberettes inden 1.september. det kan stadig nås. Det er vigtigt, at faktura til kunde er dateret senest den 31.7 2020, da gødningsåret for 2019/2020 slutter denne dato.
• Vigtigt i dette Nyhedsbrev: Regler og kontrol for aktivitetskrav på Brak- og Græsarealer

2020-10-02T09:33:30+00:00

Skriv en kommentar