Uge 36 – 2023

//Uge 36 – 2023

Uge 36 – 2023

  • Uge 36det er lige hvad vi trænger til – højt og flot efterårsvejr – ”Indian Summer” Nu kan der blive høstet færdigt – og såning af vinterafgrøder er pludseligt ikke et urealistisk projekt – tværtimod – såbed kan blive historisk godt.
  • Vinterraps. Såning afsluttes i denne uge – men de fleste steder bør der kunne etableres med godt resultat – bare du husker meget N ved såning.
  • Vintersæd. Historisk set har vi etableret vintersæd lige så snart vi har været i september måned. Forekomst af de besværlige græsser har til dels sat en stopper for dette hos flere kunder – men hvor græsset kan styres bør både vinterbyg(hybrid), Vinterrug og de fleste hvedesorter etableres ved ”først givne lejlighed”.
  • Planlæg efterårsbehandlinger ukrudt – og når vi taler om væselhale, agerrævehale og resistent italiensk rajgræs og andre – så taler vi ikke om enten/eller behandlinger, men om både/og, hvor det er vigtigt at benytte sig af alle muligheder – fra første færd.
  • Afgrødemarkedet – afgrøderne siver – også raps selvom oliemarkedet i øvrigt er stærkt
2024-01-11T22:49:18+00:00

Skriv en kommentar