Uge 36 – 2020

//Uge 36 – 2020

Uge 36 – 2020

• Høst 2020 er os bekendt nu slut – god for de fleste – nem for alle
• Etablering af vinterraps august 2020 sætter stadig sine spor derude. Etablering af raps i varm, tør jord er ikke sagen – det er som om frøene konserverer, og fremspiring er langsom og ikke imponerende. Nemt at være bagklog – medio august var der ikke tegn på vand – og slet ikke i de mængder flere har fået.
• Vigtigt at huske, at en vinterraps der er sået primo august – men først ved at spire frem nu – det er ikke mere at regne for en tidlig sået raps. Den skal formegentlig ”speedes” op med gødning, så der kommer gang i væksten
• Behandlinger i vinterraps trænger sig lidt på i form af spildkornsbekæmpelse og rapsjordlopper, men mange holder lidt tilbage indtil der er en entydig fremspiring – og dermed overlevelse!
• På www.sortinfo.dk er det nu muligt at opsummere årets resultater inden for alle vinterafgrøderne. Dermed er det muligt at ”skifte hest i vadestedet” mht sortsvalg – hvis der kan leveres.
• Generelt erklærer vi ”fri leg” fra første september – det er nu – og vi er i gang.
Hybrid vinterbyg, vinterrug, Latitudebejdset vinterhvede samt vinterhvede efter god forfrugt – ja det er alle afgrøder, hvor såning ”er givet fri”
• Tidlig høst og tørt vejr henleder opmærksomheden på kalktildeling. Mange arealer lider direkte eller indirekte af kalktrang – og rigtig mange kunne have glæde af bedre struktur gennem kalkning. Udnyt tiden til det – der er direkte afkast med det samme hvis der er mangel.
Vi udtager gerne jordbundsanalyser, men hvis du ved det er mange år siden, der er kalket på et givent areal, så start med at give 3-4 ton/ha, så tager vi prøver næste år.
• Videresalg af handelsgødning skal indberettes inden 1.september. Det er vigtigt, at faktura til kunde er dateret senest den 31.7 2020, da gødningsåret for 2019/2020 slutter denne dato.
• Husk nu at få leveret din såsæd i god tid. Vi ser igen i år meget positiv respons på tidlig såning i alle afgrøder der er høstet indtil videre.
• Vigtigt i dette Nyhedsbrev: Regler og kontrol for aktivitetskrav på Brak- og Græsarealer

2020-10-02T09:29:13+00:00

Skriv en kommentar