Uge 36 – 2019

//Uge 36 – 2019

Uge 36 – 2019

 • Høsten er nu langsomt ved at være i hus i regionen – enkelte marker står stadig derude – ser ikke godt ud, og der er tabt store værdier ved at høste op til en måned efter optimum.
 • Den danske høst tegner godt samlet set, men som vi tillod os at anfægte i sidste uge så er der sat meget til gennem sæsonen, og ikke mindst i selve høstfasen. Prognosen siger over 10 mill ton på landsplan – der mangler nok 1 mill ton i forhold til potentialet inden august ustadige vejr ødelagde meget.
 • Resultatet er meget lave priser på korn – og spørgsmålet er om kornprisen kommer op hen over efterår og vinter. Prisprofeterne på dette område skylder en del for anbefaling om IKKE at sælge 2019 høsten allerede efterår 2018. Raps klarer sig bedre pt.
 • Etablering af efterafgrøder har naturligt været skubbet i baggrunden i forhold til at få høsten i hus. Nu er det til gengæld alvor. Lige netop i år benyttes satellitbilleder til løbende kontrol, og der vanker høj bødestraf for ikke at have etableret anmeldt efterafgrøde. Vigtigt at MFO efterafgrøder etableres – og vigtigt at sådatoer efter 20.august registreres. Pligtige efterafgrøder kan ofte undværes på ejendom pga arealer i banken fra tidligere. Vigtigt at det planlagte afmeldes – ellers bøde. HUSK tilbagemelding til rådgiver.
 • Vinterraps – starten på tilværelsen er vigtig for alle – også vinterraps. Der sås stadig vinterraps. Ca. 30-40 planter /kvm, P tildeling ved såning og N tildeling (60-80kgN NU). Drop Command nu – det generer bare rapsen. Ingen insektbejdsning i år – så vær opmærksom på trips og rapsjordlopper den første tid efter fremspiring – frem til 3-4 blad stadie. Der er mange derude i år!! HUSK spildkorn på kornets 1-2 bladstadie
 • Valg af sorter – i specielt vinterhvede – volder store kvaler i år. Lejesæd og nye udbyttetal skaber tvivl om man nu har satset på de rigtige heste til næste sæson. Gå nu ikke i panik. Stort set alle sorter har et stort udbyttepotentiale – det gælder bare om at kende fordele og ulemper ved den enkelte sort, og så udnytte dette eller behandle derefter. Informer kan vi ex sagtens holde stående gennem sæsonen – bare vi erkender at den er stråsvag og skal reguleres ganske hårdt fra starten.
 • Vinterbyg: Såning af hybrider og traditionelle 6-radede sorter er startet. Husk lav udsædsmængde heri starten af september. (se såtabel uge 35). 2-rade sorter starter i uge 37.
 • Vinterhvede: på kolde lokaliteter, første års hvede og latitudebejdset flerårshvede – her har såning af hvede også været i gang i de seneste 5-6 dage. Igen er det vigtigt at huske de lave udsædsmængder.
 • Vinterrug: langt de fleste sår hybridrug, som trives fint med såning 1. september med 100-130 pl/kvm. Der er ikke problemer i at iblande rug af egen avl, hvis man mangler udsæd ved senere såning i år. Det er ekstremt dyrt at øge hybridsåsæden voldsomt gennem september.
 • Valg af ukrudtsstrategi – kend/erkend dine problemer i markerne, og start behandling ved først givne lejlighed – så er du langt. Gå ikke på kompromis med græsukrudt og rodukrudt. Vi foretrækker DFF ved såning i al vintersæd, men hvis det ikke lykkes, så er normal opstart st 10-12, hvor også første lusebehandling i de tidligt såede marker udføres.
 • Husk – at forholde dig til såning af efterafgrøder – både MFO, frivillige og pligtige – Vigtigt.

Husk – Indberetning af videresolgt handelsgødning inden 2. september – eller senere 😊

2019-09-04T04:49:25+00:00

Skriv en kommentar