Uge 35 – 2023

//Uge 35 – 2023

Uge 35 – 2023

  • Uge 35der mangler stadig store arealer at blive høstet. Tror ikke vi har set et større uhøstet areal siden 2010 – og måske kommer vi til at opleve arealer der ikke bliver høstet dette år – og det er vel dårligt sket siden 2001.
  • Grønskud og ny vækst i ukrudt – i alle afgrøder – men specielt vårafgrøder – er grønskud og ukrudt ved at overtage totalt. Vi har marker – også konventionelle – hvor man skal lede efter kornet nu!
  • Skårlægning har været anvendt med succes flere steder – men hvis man har været uheldig med tidspunkt, ja så har det nærmest gjort ondt værre – med gennemgroning og spiring til følge.
  • Vinterbyg. Landsforsøgene har været klar længe – se på www.sortinfo.dk. Ingen klar linje i forsøgene – men ingen tvivl om, at vi vil se mere vinterbyg i 2024 sæsonen, med den vækstsæson og det høstvejr vi oplever.
  • Vinterraps: – ved at være høstet nu – med overraskende gode udbytter. Noget kom hjem – og andet tog uvejret den 6-7.august.
  • Vinterhvede: vi ser et udbytte niveau, der svinger en del – men typisk ca 10% under norm pga tørken. Mange høster betydeligt mindre end det – men så er der typisk andre forhold indblandet.
  • Vårbyg/havre høsten er stadig i fuld gang Udbyttet er de fleste steder en katastrofe på 3-4.5 ton. De fleste firmaer accepterer nu maltbyg med op til 12 % protein. Enkelte marker opgives helt!
  • Vinterrug: meget rug er nu også færdig høstet i et forsøg på at redde lidt faldtal. Desværre lever vi mange steder i spænding på, hvad årets minimum norm bliver. Historisk har vi set at der accepteres helt ned til 100 i faldtal.
  • Planlæg efterårsbehandlinger – og når vi taler om væselhale, agerrævehale og resistent italiensk rajgræs og andre – så taler vi ikke om enten/eller behandlinger, men om både/og, hvor det er vigtigt at benytte sig af alle muligheder – fra første færd.
  • Afgrødemarkedet – stadig pres på hvedeprisen – stor russisk – og ukrainsk eksport
2024-01-11T22:48:31+00:00

Skriv en kommentar