Uge 35 – 2021

//Uge 35 – 2021

Uge 35 – 2021

  • Høsten 2021 er nu ved at være i hus. Vi er så langt, så man godt tør melde ud med det vi har vidst hele tiden – høsten skuffede generelt. Specielt når vi tænker på det potentiale vi synes vi havde i 2021. ”Cropsat” udbytteforventning viste med al tydelighed, at ud fra biomassen, så så det rigtig godt ud – så sent som kort før Sank Hans. Vi har eksempler på, at der blev skudt > 5ton/ha forbi! En jordemoder ville være blevet fyret med den mangel på præcision. Det viser selvfølgelig bare, hvor en (eller flere) alvorlig påvirkning vores afgrøder blev udsat for fra ultimo maj frem til høst. Vi er ikke færdige med at finde årsagssammenhænge.
  • Heldigvis har mange høstet et udbytte, der sammenholdt med gode afgrødepriser gør, at man holde skindet på næsen. Andre har både høstet dårligt og solgt for tidligt til for lave priser – og her er tabet stort – måske 4000-5000 kr/ha.
  • NU – venter en ny sæson – vi klør ukueligt på – vi er jo landmænd. Rapsen er sået og kornet etableres over den næste månedstid.
  • Vinterbyg –www.sortinfo.dk er alle høstresultater klar. Specielt bør det bemærkes at de populære sorter, Neptun og Comeback, samt den nye Bordeaux ikke klarer sig godt, og samtidig ikke har gode karakterer for overvintring. Hybridvinterbyg etableres nu eller i de kommende dage, derefter de traditionelle 6-radede sorter, og endelig – medio september – sår vi de 2-radede sorter – i år primært Valerie.
  • Vinterhvede – mange hvedeforsøg er opgjort – www.sortinfo.dk – afslører store variationer. Samtidig har vi lokale sorts udfald i år, der gør det vanskeligt at bruge forsøgsresultaterne 100%. studer forsøgene – husk de geografiske data. Store udbytteforskelle – men generelt skuffende og også en del under 6 Ton/ha – det er en katastrofe!
  • Vinterrug – høsten af rug er overstået. Hektolitervægten er betydeligt under sidste år – og det betyder meget for det samlede udbytte. De resultater vi hører indtil videre, er generelt også meget skuffende – faldtallet er væk flere steder.

Ny sæson står lige for døren. Hvis der ikke er alvorlige græsproblemer, så kan rug med fordel etableres primo september.

  • Vinterraps: her er der høstet – og ny sæson er allerede i gang med opfølgende behandlinger. Clomazone produkt ved såning, spildkorn på 1-2 bladstadie, rapsjordlopper og gødskning – ja man kan næsten kun være bagud allerede nu..

Værst er dog udsigten til, at mange må undvære Kerb til kommende vintersæson – nogle firmaer har fået under 50% af bestilt mængde leveret. De der har sået vinterraps i rødsvingelstub uden pløjning har et stort problem uden Kerb.

  • EU-ansøgninger er indleveret – betalingsrettigheder og tilføjelser på plads.  Nu kan der kun nedreguleres i ansøgningen – og kun til kontrol anmeldes.
  • På afgrødemarkederne – stadig et højt prisniveau
2022-01-18T17:12:16+00:00

Skriv en kommentar