Uge 35 -2020

//Uge 35 -2020

Uge 35 -2020

• Nu kan vi vel godt tillade os at erklære høst 2020 for overstået (99%) Generelt tilfredsstillende udbytter, men naturligt med store udsving pga meget forskellige nedbørsforhold i vækstsæson 2020.

• Stadig meget varierende nedbørsforhold, som i den grad påvirker vinterraps fremspiring – og mangel på samme. Vigtigt at kommende 8 dage bidrager med 20-30 mm i de tørre områder – ellers skal der ”omsås”.

• På www.sortinfo.dk er det nu muligt at opsummere årets resultater inden for alle vinterafgrøderne. Dermed er det muligt at ”skifte hest i vadestedet” mht sortsvalg – hvis der kan leveres.

• Såning 20/21 vintersæd er lige om hjørnet. Generelt erklærer vi ”fri leg” fra første september, men hvis man vil så i de kommende dage, så er det primært rug der kan lade sig gøre. På kolde lokaliteter er det ok at starte op nu.

• Behandlinger i vinterraps trænger sig lidt på i form af spildkornsbekæmpelse og rapsjordlopper, men mange holder lidt tilbage indtil der er en entydig fremspiring – og dermed overlevelse!

• Vigtigt at huske, at en vinterraps der er sået primo august – men først ved at spire frem nu – det er ikke mere at regne for en tidlig sået raps. Den skal formegentlig ”speedes” op med gødning, så der kommer gang i væksten.

• Tidlig høst og tørt vejr henleder opmærksomheden på kalktildeling. Mange arealer lider direkte eller indirekte af kalktrang – og rigtig mange kunne have glæde af bedre struktur gennem kalkning. Udnyt tiden til det – der er direkte afkast med det samme hvis der er mangel.
Vi udtager gerne jordbundsanalyser, men hvis du ved det er mange år siden, der er kalket på et givent areal, så start med at give 3-4 ton/ha, så tager vi prøver næste år.

• Videresalg af handelsgødning skal indberettes inden 1.september. Det er vigtigt, at faktura til kunde er dateret senest den 31.7 2020, da gødningsåret for 2019/2020 slutter denne dato.

• Husk nu at få leveret din såsæd i god tid. Vi ser igen i år meget positiv respons på tidlig såning i alle afgrøder der er høstet indtil videre.

2020-08-31T07:23:38+00:00

Skriv en kommentar