Uge 35 – 2019

//Uge 35 – 2019

Uge 35 – 2019

Lokalt har vi et lille jubilæum i den kommende uge – 15 år siden skiftet til at blive privat planteavlsrådgiver. Tak for støtten 😊

  • Langsomt kommer de sidste arealer også hjem i hus i disse dage. Antallet af uhøstede arealer svinder ind i takt med at tørvejrsdagene fortsatte. I dag – tirsdag – har Sjælland været delt. Skybrud op mod ”skyblå” himmel – det har givet meget forskellige forudsætninger for en høstdag eller ej.
  • Generelt gode udbytter har præget de tilbagemeldinger vi har fået, men den sene høst koster enorme summer. Danmark har små 1,5 mill ha kornareal – og forleden mente DLG, at 50 % af Danmarks høst var i hus. Tabet ved høst nu i stedet for primo august er på 1-2 ton/ha. Det fordeler sig på hektolitervægt, dryssespild, lejesæd der ikke kan samles op mm. Kvalitetsforringelse pga spiring kommer derudover. Tabet er på mindst en milliard kroner for landbruget som sådan, og for den enkelte landmand kan det sagtens være flere hundrede tusinde kroner. I mange tilfælde er man uskyldig – dagene har ikke været der. Det ændrer ikke på, at der skal ses på den høstkapacitet der er satset på på bedrifter med 600 -1000 ha. Her er det typisk én maskine der skal klare det – det er et sats.
  • Etablering af efterafgrøder er naturligt skudt lidt i baggrunden – og det er heller ikke så vigtigt som at få høsten i hus. En undtagelse kan dog være MFO efterafgrøder, der måske er en stor del af grundlaget for din EU ansøgning. Sørg for at den er etableret. De pligtige efterafgrøder bør eventuelt droppes til fordel for tidlig sået vintersæd – som du selv scorer på til næste års høst. HUSK tilbagemelding til rådgiver.
  • Vinterraps – starten på tilværelsen er vigtig for alle – også vinterraps. Såning er stadig på sit højeste. Ca. 30 planter /kvm, P tildeling ved såning og N tildeling (30-50kgN) – og efter vores mening gerne Command/Kalif/Centium behandling. Ingen insektbejdsning i år – så vær opmærksom på trips og rapsjordlopper den første tid efter fremspiring – frem til 3-4 blad stadie. Der er mange derude i år!!
  • Valg af sorter – i specielt vinterhvede – volder store kvaler i år. Lejesæd og nye udbyttetal skaber tvivl om man nu har satset på de rigtige heste til næste sæson. Gå nu ikke i panik. Stort set alle sorter har et stort udbyttepotentiale – det gælder bare om at kende fordele og ulemper ved den enkelte sort, og så udnytte dette eller behandle derefter. Informer kan vi sagtens holde stående gennem sæsonen – bare vi erkender at den er stråsvag og skal reguleres ganske hårdt fra starten.
  • Såning af vintersæd: når rapsen er i jorden, så starter vi på kornet. Hybridrug i denne uge, efterfulgt af vinterbyg og hvede. Flerårshvede hvor der benyttes latitude bejdset udsæd kan med fordel sås før end 1. års hvede.
  • Valg af ukrudtsstrategi – kend/erkend dine problemer i markerne, og start behandling ved først givne lejlighed – så er du langt. Gå ikke på kompromis med græsukrudt og rodukrudt.
  • Husk – at forholde dig til såning af efterafgrøder – både MFO, frivillige og pligtige.
  • Husk – Indberetning af videresolgt handelsgødning inden 1. september.
2019-09-02T14:03:09+00:00

Skriv en kommentar