Uge 34 – 2023

//Uge 34 – 2023

Uge 34 – 2023

  • Uge 34der høstes stadig i alle områder af Sjælland. Lørdag den 19. august var vist første ”hele høstdag”, hvor der kunne køres fra 10-22. Gad vide hvem der havde fødselsdag den dag? 😊
  • Grønskud og ny vækst i ukrudt – i vårbyg/maltbyg ser vi virkelig mange grønskud – og det giver naturligt problemer. Dog også mange meldinger om, at der er betydeligt færre ”grønne kerner” i færdigvare end forventet. De ryger simpelthen ud af tærsker.
  • Vinterbyg. Landsforsøgene er klar – se på www.sortinfo.dk. Ingen klar linje i forsøgene – men ingen tvivl om, at vi vil se mere vinterbyg i 2024 sæsonen, med den vækstsæson og det høstvejr vi oplever.
  • Vinterraps: – denne afgrøde er vel så småt ved at være høstet nu – med overraskende gode udbytter. Noget kom hjem – og andet tog uvejret den 6-7.august.
  • Vinterhvede: vi ser et udbytte niveau, der svinger en del – men typisk ca 10% under norm pga tørken. Mange høster betydeligt mindre end det – men så er der typisk andre forhold indblandet.
  • Vårbyg/havre høsten er i fuld gang Udbyttet er de fleste steder en katastrofe på 3-4.5 ton. De fleste firmaer accepterer nu maltbyg med op til 12 % protein.
  • Vinterrug: meget rug er nu også færdig høstet i et forsøg på at redde lidt faldtal. Desværre lever vi mange steder i spænding på, hvad årets minimum norm bliver. Historisk har vi set at der accepteres helt ned til 100 i faldtal.
  • Planlæg efterårsbehandlinger – og når vi taler om væselhale, agerrævehale og resistent italiensk rajgræs og andre – så taler vi ikke om enten/eller behandlinger, men om både/og, hvor det er vigtigt at benytte sig af alle muligheder – fra første færd.
  • Afgrødemarkedet – på verdensplan er rekordhøsten aflyst – men til gengæld opjusteres den russiske avl igen.
2024-01-11T22:47:41+00:00

Skriv en kommentar