Uge 34 – 2022

//Uge 34 – 2022

Uge 34 – 2022

 • Uge 34 – Høst af ”alle afgrøder” – er det slut? – tæt på – langt de fleste er færdige med årets høst, der for mange vil indskrive sig som udbyttemæssigt god, nem – og af stor værdi (uanset om det kunne have været solgt bedre).
 • YEN – viden og konkurrence. Hvis du godt vil ”pustes lidt i nakken” – og søger lidt udfordringer i den faglige hverdag, så er det måske en ide at tilmelde dig til YEN. Læs mere om dette her i Nyhedsbrevet.
 • Vinterraps: rigtig god 2022 høst følges nu op af etablering af 2023 afgrøden. Det er tørt derude – men etablering nu – og regn i kommende uge er en god ”kombi” (hvis det ellers holder stik)
 • Vinterbyg: Høstet. I praksis meget svingende udbytter i intervallet 6-10 ton/ha. Alle vinterbyg forsøgsresultater er nu tilgængelige på www.sortinfo.dk Etablering af 2023 afgrøder sker fra ca 1. september (hybrid)
 • Vinterhvede: udbyttemæssigt er hvede nok den afgrøde der ligger tættest på et ”almindeligt godt udbytte” De omtalte ”sorte aks” har flere steder lige taget toppen af udbyttet – men ikke mange klager. Igen er det tidligt såede marker der er hårdest ramt – så mange vil så hvede lidt senere i år. Dog igen i høst 2022 flere der melder om større potentiale i de tidligt såede marker, men… der er for og imod
 • Vinterrug: 2022 er et rigtig godt rug år med rekordudbytter flere steder. Vi sår igen, når vi runder til september måned. Specielt på lettere jord holder vi fast i den tidlige såning.
 • Vårafgrøder: flotte maltbyg udbytter sætter naturligt proteinpct under pres – og selv i det nordsjællandske er der eksempler på for lav protein i maltbyg – det er sjældent det sker.
 • Efterafgrøder – mange er i tvivl om hvad der sker når vi passerer den 20. august mht etablering – følg dette link https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Faktaark_-_fleksible_frister_for_efterafgroeder_2022.pdfupload
 • MFO Brak arealer må/skal nu afpudses – og det bør ske inden 1. oktober. HUSK at du nu kan køre steder du sjældent kan færdes. Den chance skal ikke forspildes – det kan tilskudssikre arealer de næste par år.
 • 2022 EU ansøgningsrunden er nu helt afsluttet – husk at betalingsrettighederne forsvinder som begreb. Langsomt får vi overblik over Cap 23 reform. Læs vedhæftet skriv i Nyhedsbrev nr 27– og se AgriWebNews juli. Derudover er der sidste opdatering i dette Nyhedsbrev
 • Planteværn 2022. Bestil efterårsprodukter nu. AgroSupport medlemmer orienteres direkte.
 • Gødning: vi har overstået runde i AgroSupport – og nu meldes der om ”GasPanik” på gødningsmarkedet – med generel opfordring til at få HELE N mængden købt hjem – og leveret. Ingen ved, hvad der er det rigtige at gøre.
 • Nye gødningsregler – læs mere i dette Nyhedsbrev
 • Afgrødemarkedet: – hvis Matif hvede – og raps var en rutsjebane – så var den for længst lukket – farlig og uforudsigelig!
2022-09-08T08:46:23+00:00

Skriv en kommentar