Uge 34 – 2021

//Uge 34 – 2021

Uge 34 – 2021

  • Endelig nogle stabile høstdage, som sikrer at høsten kommer i hus for mange nu.  Høsten 2021 bliver en stor skuffelse for mange – og en høst på det jævne for landet som sådan. Meget varierende udbytter – men langt mellem solstråle historierne – betydeligt flere, som ligger ca 10-30 % under 2019 og 2020 niveau!
  • 2021 har således på Sjælland vist sig at være et tørkeår – der på nogen måder kan måle sig med 2018. På lette jorde havde vi tørke allerede ultimo april 2021, efterfulgt at ekstrem tørke på Sjælland i juni. og det har kostet frø/kerne dannelse.
  • Et stigende prisniveau på vore afgrøder redder samlet høsten 2021 for de fleste – og sikrer solidt dækningsbidrag for alle der har høstet ”næsten normalt”. Bare ærgerligt at der er solgt en del ”for tidligt” og at der samlet ikke var så meget at sælge.
  • Vinterbyg –www.sortinfo.dk er alle høstresultater klar. Specielt bør det bemærkes at de populære sorter, Neptun og Comeback, samt den nye Bordeaux ikke klarer sig godt, og samtidig ikke har gode karakterer for overvintring.
  • Vårbyg – en del arealer er høstet – og der tegner sig et broget billede af lidt lavere udbytter end normalt – men også normale udbytter ind imellem. Udbyttet er direkte afhængigt af såbed og ikke mindst placeret/mixet P ser ud til at slå igennem.
  • Vinterhvede – flere hvedeforsøg er opgjort, afslører store variationer. Samtidig har vi lokale sorts udfald i år, der gør det vanskeligt at bruge forsøgsresultaterne 100%. Store udbytteforskelle – men generelt skuffende og en del under 6 Ton/ha – det er en katastrofe!
  • Vinterraps: er høstet mange steder nu. Umiddelbart udbytteniveau på det jævne. Udbyttet ligger vel ca 0.5-1.0 ton under det ventede – og reelle potentiale.
  • Vinterrug – høsten af rug er også ved at være overstået Hektolitervægten er betydeligt under sidste år – og det betyder meget for det samlede udbytte. De resultater vi hører indtil videre, er generelt også meget skuffende – faldtallet er væk flere steder.
  • EU-ansøgninger er indleveret – betalingsrettigheder og tilføjelser på plads.  Nu kan der kun nedreguleres i ansøgningen – og kun til kontrol anmeldes.
  • På afgrødemarkederne – stadig et højt prisniveau
2022-01-18T17:11:22+00:00

Skriv en kommentar