Uge 34 – 2020

//Uge 34 – 2020

Uge 34 – 2020

• Høsten 2020 er ved at være overstået – på rekordtid. Generelt tilfredsstillende udbytter, men naturligt med store udsving pga meget forskellige nedbørsforhold i vækstsæson 2020.
• I disse dage oplever vi kraftig nedbør i områder over vores sjællandske region. Det giver allerede meget forskellig afsæt for ex vinterraps 2021. Vigtigt at alle områder får lidt nedbør i de kommende dage.
• Opsummeret for vinterbyg, så har hybriderne klaret sig bedst endnu engang, men i landsforsøgene har sorterne svært ved at løfte sig afgørende i forhold til de traditionelle typer. I praksis hører vi dog om meget høje udbytter i hybriderne, og jeg tror vi kan konkludere;
o ”mange har prøvet at have hybridvinterbyg – men ikke mange har prøvet at dyrke hybridvinterbyg”!
• Store udsving mellem anbefalede rapssorter – op til 20 % udbyttevariation mellem populære sorter – det er usædvanligt. Ikke ligegyldigt hvilken sort man har dyrket.
• Vinterhvede – forsøg viser lidt problemer i år for KWS sorterne, mens Heerup og Momentum imponerer. I praksis kan vi dog de fleste steder ikke genkende de skuffende KWS udbytter med topudbytter i både, Extase, Zyatt og Lili.
• Vinterrug, havre og vårbyg har vi også flere resultater på. Generelt pæne udbytter – og ikke mindst flot hektolitervægt. Generelt for høsten gælder, at store forskelle i forårs nedbør, også naturligt sætter sig præg på udbyttet.
• Følg generelt med i forsøgsudbytter på www.sortinfo.dk

• Tidlig høst og tørt vejr henleder opmærksomheden på kalktildeling. Mange arealer lider direkte eller indirekte af kalktrang – og rigtig mange kunne have glæde af bedre struktur gennem kalkning. Udnyt tiden til det – der er direkte afkast med det samme hvis der er mangel.

Vi udtager gerne jordbundsanalyser, men hvis du ved det er mange år siden, der er kalket på et givent areal, så start med at give 3-4 ton/ha, så tager vi prøver næste år.

• Videresalg af handelsgødning skal indberettes inden første september. Det er vigtigt, at faktura til kunde er dateret senest den 31.7 2020, da gødningsåret for 2019/2020 slutter denne dato.

Husk nu at få leveret din såsæd i god tid. Vi ser igen i år meget positiv respons på tidlig såning i alle afgrøder der er høstet indtil videre.

2020-08-19T13:40:49+00:00

Skriv en kommentar