Uge 34 – 2019

//Uge 34 – 2019

Uge 34 – 2019

  • Nu er det virkelig alvor derude. En stor procentdel af høsten er ikke hjemme endnu – og selv om vejrudsigten for kommende uge ser fin ud, så er skaden sket flere steder. Spiring præger billedet – kvaliteten er væk.
  • Generelt gode udbytter har præget de tilbagemeldinger vi har fået, og kun relativt få udfald. Nu vender billedet – og vi er meget spændt på hvilken kvalitet, der køres hjem i de kommende dage.
  • Når vejret ikke tillader høst – så kan der evt. etableres efterafgrøder og vinterraps. Specielt MFO efterafgrøder kan med fordel sås, hvor det er muligt. Fugten sikrer god fremspiring og dermed større chance for godkendelse ved evt kontrol. HUSK tilbagemelding til rådgiver.
  • Vinterraps – starten på tilværelsen er vigtig for alle – også vinterraps. Såning er nu på sit højeste. Ca. 30 planter /kvm, P tildeling ved såning og N tildeling (30-50kgN) – og efter vores mening gerne Command/Kalif/Centium behandling. Ingen insektbejdsning i år – så vær opmærksom på trips og rapsjordlopper den første tid efter fremspiring – frem til 3-4 blad stadie.
  • Valg af sorter – i specielt vinterhvede – volder store kvaler i år. Lejesæd og nye udbyttetal skaber tvivl om man nu har satset på de rigtige heste til næste sæson. Gå nu ikke i panik. Stort set alle sorter har et stort udbyttepotentiale – det gælder bare om at kende fordele og ulemper ved den enkelte sort, og så udnytte dette eller behandle derefter. Informer kan vi sagtens holde stående gennem sæsonen – bare vi erkender at den er stråsvag og skal reguleres ganske hårdt fra starten.
  • Valg af ukrudtsstrategi – kend/erkend dine problemer i markerne, og start behandling ved først givne lejlighed – så er du langt. Gå ikke på kompromis med græsukrudt og rodukrudt.
  • Husk – at forholde dig til såning af efterafgrøder – både MFO, frivillige og pligtige.
  • Husk – Indberetning af videresolgt handelsgødning inden 1. september.
2019-08-21T07:28:00+00:00

Skriv en kommentar