Uge 33 – 2023

//Uge 33 – 2023

Uge 33 – 2023

  • Uge 33høsten skrider kun langsomt frem flere steder – byger optræder med mellemrum – og gør lange høstdage til en mangelvare
  • Grønskud og ny vækst i ukrudt – i vårbyg/maltbyg ser vi virkelig mange grønskud – og det giver naturligt problemer. Dog også mange meldinger om, at der er betydeligt færre ”grønne kerner” i færdigvare end forventet. De ryger simpelthen ud af tærsker.
  • Vinterbyg. Landsforsøgene er klar – se på www.sortinfo.dk. Ingen klar linje i forsøgene – men ingen tvivl om, at vi vil se mere vinterbyg i 2024 sæsonen, med den vækstsæson og det høstvejr vi oplever.
  • Vinterraps: – der er høstet meget vinterraps i den forgangne uge – store tab efter uvejr – flere steder tyder det på halvering af udbytte. Vi har flere eksempler på haglskade samtidig med regn og storm. Udbytteniveau er ok – mange ligger på 4500 kg + – det er absolut godkendt
  • Vinterhvede: vi ser et udbytte niveau der svinger en del – men typisk ca 10 under norm pga tørken. Mange høster betydeligt mindre end det – men så er der typisk andre forhold indblandet.
  • Vårbyg/havre høsten er i fuld gang Udbyttet er de fleste steder en katastrofe på 3-4.5 ton. De fleste firmaer accepterer nu maltbyg med op til 12 % protein.
  • Vinterrug: der er også høstet rug mellem bygerne – og udbytte og kvalitet er godkendt i sidste uge med. Faldtal er formegentlig nu tabt i det aktuelle vejr.…
  • Planlæg efterårsbehandlinger – og når vi taler om væselhale, agerrævehale og resistent italiensk rajgræs og andre – så taler vi ikke om enten/eller behandlinger, men om både/og, hvor det er vigtigt at benytte sig af alle muligheder – fra første færd.
  • Afgrødemarkedet – sidste uges USDA rapport gav ikke grund til store ændringer..
2024-01-11T22:46:56+00:00

Skriv en kommentar