Uge 33 – 2021

//Uge 33 – 2021

Uge 33 – 2021

 •  Teksten fra sidste uge passer uhyggeligt godt endnu… Vejret driller – og høsten er sat på stand by
  igen. Høsten 2021 bliver en stor skuffelse for mange – og en høst på det jævne for landet som
  sådan. Meget varierende udbytter – men langt mellem solstråle historierne – betydeligt flere, som
  ligger ca 20-30 % under 2019 og 2020 niveau!
 • 2021 har således på Sjælland vist sig at være et tørke år – der på nogen måder kan måle sig med
  2018. På lette jorde havde vi tørke allerede ultimo april 2021, efterfulgt at ekstrem tørke på Sjælland
  i juni. og det har kostet frø/kerne dannelse.
 • Efter haglskade skal de spildte frø bringes til spiring – ikke nedarbejdes. Ganske øverlig
  bearbejdning – evt med halmstrigle – det er effektivt til at få feks 90% spildraps frø til at spire.
 • Vinterbyg – www.sortinfo.dk er alle høstresultater klar. Specielt bør det bemærkes at de
  populære sorter, Neptun og Comeback, samt den nye Bordeaux ikke klarer sig godt, og samtidig
  ikke har gode karakterer for overvintring.
 • Vårbyg – en del arealer er høstet – og der tegner sig et broget billede af lidt lavere udbytter end
  normalt – men også normale udbytter ind imellem. Udbyttet er direkte afhængigt af såbed og ikke
  mindst placeret/mixet P ser ud til at slå igennem.
 • Vinterhvede – kun et par hvedeforsøg er opgjort, så det er for tidligt at drage konklusioner.
  Samtidig har vi lokale variationer i år, de gør det vanskeligt at bruge forsøgsresultaterne 100%.
  Store udbytteforskelle – men generelt skuffende og en del under 6 Ton/ha – det er en katastrofe!
 • Vi ser fortsat mange sorte reducerede aks/planter i hvedemarkerne – og vi er ganske tilbøjelige
  til at sige at nogle sorter er værre end andre. Mistanken mod
  Skarp Øjeplet er på vej ud igen, dog
  skal man ikke glemme, at det er en sekundær svamp, som nogle sorte ”stress udvikler” lettere end
  andre, som reaktion på noget der sker i planten.
  Vi ser udbyttetab på mere end 30% – og tørken har selvfølgelig ikke gjort det bedre.
  Vi vil meget gerne kontaktes, hvis du oplever dårligt høstudbytte i din hvede, som du kan mistænke
  stammer fra sprøjtning …
 • Vinterraps: er høstet mange steder nu. Umiddelbart udbytteniveau på det jævne. Udbyttet ligger
  vel ca 0.5-1.0 ton under det ventede – og reelle potentiale.
2022-01-18T17:10:33+00:00

Skriv en kommentar