Uge 33 – 2020

//Uge 33 – 2020

Uge 33 – 2020

• Høsten 2020 er meget langt – på rekordtid. Der høstes i alle afgrøder – flere er allerede færdige. Vi er samtidig gået fra ekstase over perfekt høstvejr – til oprigtig bekymring over tørke, der truer afgrødeetablering.
• Opsummeret for vinterbyg, så har hybriderne klaret sig bedst endnu engang, men i landsforsøgene har sorterne svært ved at løfte sig afgørende i forhold til de traditionelle typer. I praksis hører vi dog om meget høje udbytter i hybriderne, og jeg tror vi kan konkludere; — ”mange har prøvet at have hybridvinterbyg – men ikke mange har prøvet at dyrke hybridvinterbyg”!

• Store udsving mellem anbefalede rapssorter – op til 20 % udbyttevariation mellem populære sorter – det er usædvanligt. Ikke ligegyldigt hvilken sort man har dyrket.
• Vinterhvede, vinterrug, havre og vårbyg har vi også flere resultater på. Generelt pæne udbytter – og ikke mindst flot hektolitervægt. Enkelte steder lider af meget lidt regn gennem foråret, og det sætter naturligt sig præg
• Følg generelt med i forsøgsudbytter på www.sortinfo.dk

• Tidlig høst og tørt vejr henleder opmærksomheden på kalktildeling. Mange arealer lider direkte eller indirekte af kalktrang – og rigtig mange kunne have glæde af bedre struktur gennem kalkning. Udnyt tiden til det – der er direkte afkast med det samme hvis der er mangel.

• Vi udtager gerne jordbundsanalyser, men hvia du ved det er mange år siden der er kalket på et givent areal, så start med at give 3-4 ton/ha, så tager vi prøver næste år.

• Videresalg af handelsgødning skal indberettes inden første september. Det er vigtigt, at faktura til kunde er dateret senest den 31.7 2020, da gødningsåret for 2019/2020 slutter denne dato.

• Husk nu at få din såsæd i god tid. Vi ser igen i år meget positiv respons på tidlig såning i alle afgrøder der er høstet indtil videre.

2020-08-13T09:26:44+00:00

Skriv en kommentar