Uge 33 – 2019

//Uge 33 – 2019

Uge 33 – 2019

  • I de sydlige dele af Sjælland og øerne er man meget langt med årets kornhøst – andre steder holder det hårdt. Regnbyger afløses af skybrud – og nogle steder er man tæt på 100 mm over den seneste uge.
  • Generelt gode udbytter præger de tilbagemeldinger vi får, og kun relativt få udfald. De lidt tyndere marker overrasker positivt – og det viser naturligvis, hvor vigtigt hektolitervægten er.
  • Når vejret ikke tillader høst – så kan der evt. etableres efterafgrøder og vinterraps. Specielt MFO efterafgrøder kan med fordel sås, hvor det er muligt. Fugten sikrer god fremspiring og dermed større chance for godkendelse ved evt kontrol.
  • Vinterraps – starten på tilværelsen er vigtig for alle – også vinterraps. Såning er nu startet for alvor. Ca. 30 planter /kvm, P tildeling ved såning og moderat N tildeling (15-20kgN) – og efter vores mening gerne Command/Kalif/Centium behandling. Ingen insektbejdsning i år – så vær opmærksom på trips og rapsjordlopper den første tid efter fremspiring – frem til 3-4 blad stadie.
  • Valg af sorter – i specielt vinterhvede – volder store kvaler i år. Lejesæd og nye udbyttetal skaber tvivl om man nu har satset på de rigtige heste til næste sæson. Gå nu ikke i panik. Stort set alle sorter har et stort udbyttepotentiale – det gælder bare om at kende fordele og ulemper ved den enkelte sort, og så udnytte dette eller behandle derefter. Informer kan vi sagtens holde stående gennem sæsonen – bare vi erkender at den er stråsvag og skal reguleres ganske hårdt fra starten.
  • Valg af ukrudtsstrategi – kend/erkend dine problemer i markerne, og start behandling ved først givne lejlighed – så er du langt. Gå ikke på kompromis med græsukrudt og rodukrudt.
  • Husk – Indberetning af videresolgt handelsgødning inden 1. september.
  • … fortsat god sommer/høst

 

2019-08-14T06:21:09+00:00

Skriv en kommentar