Uge 32 – 2023

//Uge 32 – 2023

Uge 32 – 2023

  • Uge 32”det første tab er altid det billigste” – den gamle læresætning ser ud til endnu engang at skulle ramme plet. I de sidste 14 dage er der høstet raps flere steder, som måske var lige på kanten af ikke at være moden, men vandprocenten var ok – og set i forhold til situationen nu – forstærket af stormen ”Hans” – ja så kan man kun glæde sig over alt, der er klippet af… vi ser tab på op til 3 ton/ha.
  • Grønskud og ny vækst i ukrudt – i vårbyg/maltbyg ser vi virkelig mange grønskud og flere har også problemer med gen- og nyvækst af ukrudt. På Lolland hører vi, at man kun lige kan leve op til protein krav i maltbyg – så mange andre steder/lokaliteter vil det blive svært. Nedvisning eller evt skårlægning af maltbyg er en mulighed. Husk – at selv om det ikke er optimalt signal at sende, så er det stadig tilladt at nedvisne afgrøden inden høst med Glyphosat – så længe det ikke er brødkorn og maltbyg. Typisk 700-1000 gr aktiv stof. MEN, men, men … obs på, at hvis du har en maltkontrakt med alternativ foderpris, så kan du ikke bare nedvisne og så regne med at få foderprisen… så skal der en ny foder kontrakt til – til dagspris!
  • Vinterbyg. Landsforsøgene er klar – se på www.sortinfo.dk. Ingen klar linje i forsøgene – men ingen tvivl om, at vi vil se mere vinterbyg i 2024 sæsonen, med den vækstsæson og det høstvejr vi oplever.
  • Vinterraps: – der er høstet meget vinterraps i den forgangne uge – mange steder har afgrøden ikke været moden – det hjælper nu – men nu ligger den ned mange steder og/eller piskes af stormen. Udbytteniveau er ok – mange ligger på 4500 kg + – det er absolut godkendt
  • Vinterhvede: der er høstet hvede – både godt og skidt. Vi vil se meget store udsving i år. Lokale forhold vil overstige sortsvalg. Rystende at se, at umiddelbart er N til brødhvede, som er tildelt medio maj, ikke opløst og optaget pga manglende nedbør. 70-80 N à måske 24 kr/kg N – uden effekt!!!
  • Vårbyg/havre høsten er også påbegyndt. Udbyttet er de fleste steder en katastrofe på 3-4.5 ton
  • Vinterrug: der er også høstet rug mellem bygerne – og udbytte og kvalitet er godkendt. Faldtal vil komme voldsomt under pres i det aktuelle vejr.…
  • Planlæg efterårsbehandlinger – og når vi taler om væselhale, agerrævehale og resistent italiensk rajgræs og andre – så taler vi ikke om enten/eller behandlinger, men om både/og, hvor det er vigtigt at benytte sig af alle muligheder – fra første færd.
  • Afgrødemarkedet – megen usikkerhed præger markedet – og det gælder både vejrmarkedet og krigsmarkedet.
2024-01-11T22:46:05+00:00

Skriv en kommentar