Uge 32 – 2022

//Uge 32 – 2022

Uge 32 – 2022

 • Uge 32 – Høst af ”alle afgrøder” er nu i gang på tværs af landet.
 • Vi skal have afklaret brakkravet i 2023 – og det skal være nu. EU har givet mulighed for at udsætte brakkrav til 2024 – men den danske regering mere end tøver med at følge dette op – som det eneste land i EU? Prehns bilagsrod mm har ikke gjort dette lettere.

VI undrer os! – har man helt glemt, at det hidtil har været frivilligt at braklægge jord i Danmark – og denne frivillighed kan man jo bare føre videre i 2023.

 • De 5 % brak, I lever med i dag, har kunnet erstattes af MFO efterafgrøder – derfor har det været frivilligt at tage jord ud af produktion. Regeringen behøver ikke at være bange for at fastliggende brak på dårlig jord tages op til dyrkning i et enkelt år – ingen fare for det. Der burde være basis for hurtig afgørelse – at vi bare fastholder frivilligheden.
 • Vinterraps: På Sjælland og øerne er vinterraps nu indhøstet (næsten). Vi oplever generelt gode udbytter – men med meget store udsving. Udsving kan henledes til både sædskiftepres, dyrkningsstrategi, sygdomme, skadedyr og ikke mindst sortsvalg. Vi oplever 1000-1200 kg forskel i udbytte mellem sorterne – og måske 1500 kg på dyrkningsstrategi. Det er hurtigt 5000-7000 kr/ha! Den første raps til høst 2023 er sået ultimo juli måned – generelt anbefaler vi såning fra den 10-20. august som optimalt – hvis der er frygt for kålbrok, så bør såning ligge fra den 20.-30. august (med iblanding af resistent sort – eller ren resistent sort).
 • Vinterbyg: Høstet. I praksis meget svingende udbytter i intervallet 6-10 ton/ha. Alle vinterbyg forsøgsresultater er nu tilgængelige på www.sortinfo.dk
 • Vinterhvede: høsten af vinterhvede er i fuld gang mange steder – og umiddelbart virker udbytteniveau fornuftigt. Kvalitetsmæssigt ser vi lige pt gode hektolitervægt og faldtal – mens proteinindholdet svigter flere steder. Sen brug af HvedeSupport og EpsoTop hjælper.
 • Vinterrug: der er nu så småt gang i rughøsten – knapt moden endnu – men udbyttemæssigt er vi tilsyneladende kørende igen – dejligt.
 • Vårafgrøder: der er i områder høstet ganske meget vårbyg – og det er sund fornuftigt, når vi ser på de mest udbredte sorters tendens til nedknækning. Stor spredning i udbytte – men der er faktisk en del der ligger til den gode side på 7 ton+ (op til 10 ton/ha). Kvaliteten ser ud til at være i orden i år – en del vil rent faktisk nok have for lidt protein i maltbyggen.
 • MFO Brak arealer må/skal nu afpudses – og det bør ske inden 1. oktober.
 • 2022 EU ansøgningsrunden er nu helt afsluttet – husk at betalingsrettighederne forsvinder som begreb. Langsomt får vi overblik over Cap 23 reform. Læs vedhæftet skriv i Nyhedsbrev nr 27– og se AgriWebNews juli. Derudover er der sidste opdatering i dette Nyhedsbrev
 • Planteværn 2022. Bestil efterårsprodukter nu. AgroSupport medlemmer orienteres direkte.
2022-09-08T08:44:59+00:00

Skriv en kommentar