Uge 32 – 2021

//Uge 32 – 2021

Uge 32 – 2021

 • Vejret driller – og høsten er sat på stand by igen. Høsten 2021 bliver en stor skuffelse for mange –
  og en høst på det jævne for landet som sådan. Meget varierende udbytter – men langt mellem
  solstråle historierne – betydeligt flere, som ligger ca 20-30 % under 2019 og 2020 niveau!
 • 2021 har således på Sjælland vist sig at være et tørke år – der på nogen måder kan måle sig med
  2018. På lette jorde havde vi tørke allerede ultimo april 2021, efterfulgt at ekstrem tørke på Sjælland
  i juni. og det har kostet frø/kerne dannelse.
 • Vejret driller – og vejrudsigterne er utilregnelige – så alt er som det plejer!
 • Efter haglskade skal de spildte frø bringes til spiring – ikke nedarbejdes. Ganske øverlig
  bearbejdning – evt med halmstrigle – det er effektivt til at få feks 90% spildraps frø til at spire.
 • Vinterbyg – www.sortinfo.dk er alle høstresultater klar. Specielt bør det bemærkes at de
  populære sorter, Neptun og Comeback, samt den nye Bordeaux ikke klarer sig godt, og samtidig
  ikke har gode karakterer for overvintring.
 • Vårbyg – en del arealer er høstet – og der tegner sig et broget billede af lidt lavere udbytter end
  normalt – men også normale udbytter ind imellem. Udbyttet er direkte afhængigt af såbed og ikke
  mindst placeret/mixet P ser ud til at slå igennem.
 • Vinterhvede – høsten af hvede er ved at være godt i gang. Store udbytteforskelle – men generelt
  skuffende og en del under 6 Ton/ha – det er en katastrofe!
 • Vi ser fortsat mange sorte reducerede aks/planter i hvedemarkerne – og vi er ganske tilbøjelige
  til at sige at nogle sorter er værre end andre.
  Skarp Øjeplet er formegentlig indblandet i dette, som
  vi beskrev for 3 uger siden, men det kan jo netop også være en sekundær svamp, og de enkelte
  sorter har ikke samme tendens til at udvikle skarp øjeplet.
  Vi ser udbyttetab på mere end 30% – og tørken har selvfølgelig ikke gjort det bedre.
  Vi vil meget gerne kontaktes, hvis du oplever dårligt høstudbytte i din hvede, som du kan mistænke
  stammer fra sprøjtning ca 1. juni og måske senere.
 • Vinterraps: der er høstet meget raps nu. Umiddelbart små frø og udbytteniveau på det jævne.
  Udbyttet ligger vel ca 0.5-1.0 ton under det ventede potentiale.
 • Vinterrug – høsten af rug er også i gang. Hektolitervægten er betydeligt under sidste år – og det
  betyder meget for det samlede udbytte. De resultater vi hører indtil videre er generelt også meget
  skuffende.
2022-01-18T17:09:05+00:00

Skriv en kommentar