Uge 32 – 2019

//Uge 32 – 2019

Uge 32 – 2019

  • Der høstes på livet løs alle steder og i alle afgrøder – men vejret driller. Høstkapaciteten er dog stor og vi har været begunstiget af et par nætter med ringe dug.
  • Generelt gode udbytter præger de tilbagemeldinger vi får, og kun relativt få udfald. De lidt tyndere marker overrasker positivt – og det viser naturligvis, hvor vigtigt hektolitervægten er.
  • Hvis (når) regnvejr sætter høsten på pause – så benyt lejligheden til at så efterafgrøder, hvor det kan lade sig gøre – og vinterraps her fra starten af uge 32.
  • Vinterraps – såning starter nu for alvor. Ca. 30 planter /kvm, P tildeling ved såning og kun moderat N tildeling (10-15kgN) – og efter vores mening gerne Command/Kalif/Centium behandling.
  • Husk – Indberetning af videresolgt handelsgødning inden 1. september.
2019-08-12T09:16:36+00:00

Skriv en kommentar