Uge 31 – 2022

//Uge 31 – 2022

Uge 31 – 2022

 • Uge 31 – Høst af ”alle afgrøder” er nu i gang på tværs af landet.
 • Høsten er i fuld gang – frøafgrøder er typisk afsluttet – vinterbyg også klaret – og vinterraps er mere end godt på vej. Som jeg tidligere har nævnt, så er der også høstet vårbyg og havre enkelte steder i juli måned – vårbyg høst er nu generelt i fuld gang.
 • Vinterraps: På Sjælland og øerne er en meget stor del af vinterraps nu indhøstet – på lidt koldere egne resterer der dog en del endnu. Vi oplever generelt gode udbytter – men med meget store udsving. Udsving kan henledes til både sædskiftepres, dyrkningsstrategi, sygdomme, skadedyr og ikke mindst sortsvalg. Vi oplever 1000-1200 kg forskel i udbytte mellem sorterne – det er hurtigt 5000-6000 kr/ha! Den første raps til høst 2023 er sået ultimo juli måned – generelt anbefaler vi såning fra den 10-20. august som optimalt – hvis der er frygt for kålbrok, så bør såning ligge fra den 20.-30. august (med iblanding af resistent sort – eller ren resistent sort).
 • Vinterbyg: Høstet og halm måske presset. I praksis meget svingende udbytter i intervallet 6-10 ton/ha. Alle vinterbyg forsøgsresultater er nu tilgængelige på www.sortinfo.dk
 • Vinterhvede: høsten af vinterhvede er så småt kommet i gang mange steder – og umiddelbart virker udbytteniveau fornuftigt. Kvalitetsmæssigt ser vi lige pt gode hektolitervægt og faldtal – mens proteinindholdet svigter flere steder.
 • Vinterrug: ganske lidt rug er høstet – knapt moden endnu – og som tidligere nævnt, så er der en del grønne strå pt.
 • Vårafgrøder: der er i områder høstet ganske meget vårbyg – og det er sund fornuftigt, når vi ser på de mest udbredte sorters tendens til nedknækning. Stor spredning i udbytte – men der er faktisk en del der ligger til den gode side på 7 ton+. Kvaliteten ser ud til at være i orden i år – en del vil rent faktisk nok have for lidt protein i maltbyggen.
 • MFO Brak arealer må/skal nu afpudses – og det bør ske inden 1. oktober.
 • 2022 EU ansøgningsrunden er nu helt afsluttet – husk at betalingsrettighederne forsvinder som begreb. Langsomt får vi overblik over Cap 23 reform. Læs vedhæftet skriv i Nyhedsbrev nr 27– og se AgriWebNews juli. Derudover er der sidste opdatering i dette Nyhedsbrev
 • Planteværn 2022. Bestil efterårsprodukter nu. AgroSupport medlemmer orienteres direkte.
 • Gødning: vi har lige overstået runde i AgroSupport – og nu meldes der om ”GasPanik” på gødningsmarkedet – med generel opfordring til at få HELE N mængden købt hjem. Ingen ved hvad der er det rigtige at gøre.
 • Afgrødemarkedet: – udsigt til korn fra Ukraine sænkede prisen markant – er det overgjort?
2022-09-08T08:42:21+00:00

Skriv en kommentar