Uge 31 – 2021

//Uge 31 – 2021

Uge 31 – 2021

 • I denne uge er høsten af raps og korn for alvor kommet i gang. Høsten 2021 bliver en stor skuffelse for mange – og en høst på det jævne for landet som sådan. Meget varierende udbytter – men langt mellem solstråle historierne – betydeligt flere, som ligger ca 20-30 % under 2020 niveau.
 • 2021 har således på Sjælland vist sig at være et tørke år – der på nogen måder kan måle sig med 2018. På lette jorde havde vi tørke allerede ultimo april 2021, efterfulgt at ekstrem tørke på Sjælland i juni. og det har kostet frø/kerne dannelse.
 • Vejret driller – og vejrudsigterne er utilregnelige – så alt er som det plejer!
 • Haglskadeopgørelserne fra uge 30 skrider frem. Meget alvorlige eksempler og store erstatningsbeløb. Eksempel på mere end 90 % tab i rapsmark! – vær obs på at haglskade kan også være aktuelt i korn. Husk at få ajourført din haglskadeforsikring i forhold til dit samlede areal. Mange er ”underforsikrede”.
 • Efter haglskade skal de spildte frø bringes til spiring – ikke nedarbejdes. Ganske øverlig bearbejdning – evt med halmstrigle – det er effektivt til at få feks 90% spildraps frø til at spire.
 • Vinterbyg –www.sortinfo.dk er der nu ganske mange høstresultater klar. Specielt bør det bemærkes at de populære sorter, Neptun og Comeback, samt den nye Bordeaux ikke klarer sig godt, og samtidig ikke har gode karakterer for overvintring.
 • Vårbyg – de første marker er høstet – og der tegner sig et generelt billede af lidt lavere udbytter end normalt – og dårligere sortering flere steder.
 • Vinterhvede – høsten af hvede er ved at være godt i gang. De tidlige soter var klar forud for regnen i sidste uge – mange sorte er klar nu.
 • Vi ser fortsat mange sorte reducerede aks/planter i hvedemarkerne – og vi er ganske tilbøjelige til at sige at nogle sorter er værre end andre. Skarp Øjeplet er formegentlig indblandet i dette, som vi beskrev for 2 uge siden, men det kan jo netop også være en sekundær svamp, og de enkelte sorter har ikke samme tendens til at udvikle skarp øjeplet.

Vi ser udbyttetab på mere end 30% – og tørken har selvfølgelig ikke gjort det bedre.

Vi vil meget gerne kontaktes, hvis du oplever dårligt høstudbytte i din hvede, som du kan mistænke stammer fra sprøjtning ca 1. juni og måske senere.

 • Vinterraps: der er høstet en del raps nu. Umiddelbart små frø og udbytteniveau på det jævne. Høst ikke for tidligt – derved taber I for mange umodne skulper/frø i nederste del af skulpelaget.
 • Vinterrug – høsten af rug er også i gang. Hektolitervægten er betydeligt under sidste år – og det betyder meget for det samlede udbytte. De resultater vi hører fra det nordøstsjællandske er generelt også skuffende.
 • EU-ansøgninger er indleveret – betalingsrettigheder og tilføjelser på plads.  Nu kan der kun nedreguleres i ansøgningen – og kun til kontrol anmeldes.
 • På afgrødemarkederne – usikkerhed præger markederne.
2022-01-18T17:07:19+00:00

Skriv en kommentar