Uge 30 – 2023

//Uge 30 – 2023

Uge 30 – 2023

  • Uge 30 – ”den store høst” lader vente på sig. Kun i de sydlige egne høstes der bredt mellem afgrøderne. Hvede er ved at være klar flere steder.
  • Grønskud og ny vækst i ukrudt – i vårbyg/maltbyg ser vi virkelig mange grønskud og flere har også problemer med gen- og nyvækst af ukrudt. På Lolland hører vi, at man kun lige kan leve op til protein krav i maltbyg – så mange andre steder/lokaliteter vil det blive svært. Nedvisning eller evt skårlægning af maltbyg er en mulighed. Husk – at selv om det ikke er optimalt signal at sende, så er det stadig tilladt at nedvisne afgrøden inden høst med Glyphosat – så længe det ikke er brødkorn og maltbyg. Typisk 700-1000 gr aktiv stof.
  • Planlæg efterårsbehandlingerog når vi taler om væselhale, agerrævehale og resistent italiensk rajgræs og andre – så taler vi ikke om enten/eller behandlinger, men om både/og, hvor det er vigtigt at benytte sig af alle muligheder – fra første færd.
  • Vinterbyg. Vinterbyg er ved at være afhøstet – med meget varierende udbytter, som vi vel også kunne forvente. Få udbytteresultater fra landsforsøgene er på plads – og ingen klar linje pt.
  • Vinterraps: den første raps er høstet – både hvor der er skårlagt – og på stub. Sjældent de bedste og kraftigste marker, der ligger i front. Varierende udbytter, der naturligt ligger under sidste års meget imponerende resultater.
  • Vinterhvede: flere af de tidlige sorter som Chevignon og Extase er ”lig om hjørnet” hvad høst angår. Pæn kernekvalitet – så måske bliver flere lidt positivt overrasket over udbyttet. Mange kan dog se frem til måske 20-30% under normal. Bliver stadig spændende at se hvordan/om den sent udviklede Pondus hvede har kunnet udnytte den sene regn i forhold til de tidlige sorter.
  • Vinterrug: afgrøden nærmer sig høst. Det ser ud til at denne afgrøde faktisk har haft lidt glæde af regnen. Aks er umiddelbart ”svulmet list op” – og det kunne tolkes som om, der er håb for kerne fyldning. Ser ikke ud til at vi får problemer med meldrøjere i år, men…
  • 2023 EU ansøgningsrunden er nu endeligt afsluttet. Der er udsendt en del høringsbreve den 13. juli – og vi har også fået vores del – men umiddelbart er der tale om ”uskyldig” tvivl om afgrøde anmeldelse contra vurdering ud fra satellit foto.
  • Afgrødemarkedet – der har været både kraftige stigninger og fald efter profithjemtagning på markedet den seneste uge. Usikkert hvor niveauet skal ligge – men pæne stigninger hvede lige nu.
2024-01-11T22:44:04+00:00

Skriv en kommentar