Uge 30 -2020

//Uge 30 -2020

Uge 30 -2020

• I 2019 lancerede vi et lille ”summery” over de ting vi observerede gennem sæsonen. Når jeg ser tilbage – og sammenligner med 2020 – så må jeg bare konstatere, at meget går igen.
”Hvad lærte du i marken i 2020”, der er utrolig vigtig at forholde sig til som landmand, så svarene kan komme med i den rygsæk, der samlet gør os til bedre – og ikke mindst dygtigere planteavlere.
• Vi lærte, at når vintersæden sås tidligt, så skal plantetallet tilpasses – underforstået være lavt. Udsædsmængden øges ikke lineært gennem september, men efter en S formet kurve. Efteråret 2019 viste os – at ikke to år er ens. Stort set ingen marker blev for kraftige.
• Vi lærte, at ukrudtsbekæmpelse starter ”ved først givne lejlighed”. Dvs command i raps og DFF på sort jord i vintersæd. Opfølgning både efterår og forår vigtig. Og således også i 2020. Ny Broadway formulering – Rexade – har gjort det glimrende. Mateno Duo har muligheder og evner vi måske undervurderede.
• Vi lærte, at der altid skal mixes/placeres fosfor ved såning – gerne DAP 18-20-0 gødning. Så er der kraftig rodtilvækst og ingen mangan mangel.
• Vi lærte, at hvis afgrøderne opførte sig som om de blev dyrket i England eller Sydtyskland – så skal vi selvfølgelig også agere som planteavlerne gør der – og ikke som oldnordiske, bedrevidende danskere.
• Vi lærte, at ammonium N skal ud ved først givne lejlighed om foråret (februar) – og den tørre forårsperiode ser ud til at optræde tidligere og tidligere.
• Vi lærte, at planten skal forsynes med gødning af flere gange – men aldrig underforsynes.
• Vi lærte, at vi sjældent kan undvære supplerende ukrudtsbekæmpelse om foråret.
• Vi lærte, at svampebehandling i specielt vinterhvede foregår fra primo april til Sankt Hans. Kun forebyggende behandlinger virker, og behandlingsdatoer endnu engang viste sig at variere meget lidt fra år til år. Smittetryk 2020 har været historisk lavt – alligevel viser Flakkebjerg observationer, at rettidighed er vigtigere end middelvalg og dosis.
• Vi lærte, at vækstregulering skal optimeres ved først givne lejlighed – vi ved aldrig hvad vejret byder ”i morgen”.
• Vi lærte, at vårafgrøder skal i jorden ved ”først givne lejlighed” – og det er måske når 95% af marken er perfekt.
• … nogen lærte det – andre vidste på forhånd 😊…fortsættes…

2020-08-13T09:16:24+00:00

Skriv en kommentar