Uge 3 – 2021

//Uge 3 – 2021

Uge 3 – 2021

  • Så blev ”det hele” forlænget til 8.februar…forsamlingsloft er fortsat sænket til 5 personer, og afstandskrav øget til 2 meter. Det er blevet sværere, at mødes med alle kunder frit – og forståeligt er mange nervøse, med den stemning der piskes op. Vi vil i kommende periode prøve at klare meget over telefon, og gøre brug af Webinar møde teknik.
  • Tøvejr har afløst flere dages frost og sne, så nu har vi den danske vinter, vi kender, som tø og sjap. Dejligt med en frost periode, der kunne køle vore vinterafgrøder ned, og ideelt med lidt sne inden de laveste frostgrader indtraf.
  • I gødningsforsøgene i 2020 har det optimale N niveau været rekordhøjt – specielt sammenlignet med 2019 forsøgene, hvor afgrøderne havde en stor madpakke med fra 2018. Når der korrigeres for protein, så har mere end 50 % af hvedeforsøgene kvitteret for mellem 200 og 300 kg N/ha over de sidste 10 år. Ikke just de normer vi har haft til rådighed i den periode.
  • Skatteministeriet har via ændring af lov om afgifter – herunder afgift på bekæmpelsesmidler – den 29. februar 2020 indført en afgiftsstigning på vores planteværn på godt 5,5%. Landbrug & Fødevarer samt Bæredygtigt Landbrug har været vidende om dette, bla via forudgående høring. Ingen har reageret – ingen har informeret – hvad sker der lige…? Dansk Planteværn har ikke været med i høringsrunde – interessant!
  • Udbetaling af årets EU støtte er ved at være på plads. Vi arbejder på de sidste par stykker.
  • Afgrødemarkederne arbejder, hveden i kolossal stigning – raps mere tilbageholdende…
2021-01-31T18:01:16+00:00

Skriv en kommentar