uge-3-2019

//uge-3-2019

uge-3-2019

  • Landbruget bliver taget som gidsler … i miljøministeren og venstres kamp for at sikre genvalg ved kommende folketingsvalg. Aftale om pesticid forbud i boringsnære områder er umiddelbart ikke baseret på dokumentation men udelukkende følelser. Regeringen skal vise handlingskraft, og det gør man så ved at signalere et forbud, baseret på lokal forhandling, og hvor landbruget ”tror” at det sker på baggrund af hel og fuld erstatning. Sandheden bliver formegentlig en erstatning på 40-50.000 kr pr ha – en narresut. De aktuelle BNBOsager som kører ex i Egedal og Odder bør udsættes omgående, så der ikke dannes en meget uheldig præcedens, som kommer til at danne grundlag for resten af landets kommuner. Vi skal kræve en fuldstændig erstatning på eksproportions lignende vilkår. Vi skal have fakta på bordet – ”det danske drikkevand fejler ikke noget som konsekvens af landbrugets brug af godkendte pesticider”.  (se vedhæftede). Hvis du vil se om du er omfattet BNBO – drikkevand ”truet” af pesticider, så brug https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution, tryk på ”jeg vil gerne”, tilføj/fjern kortlag og Natur- og Miljøovervågning.
  • Vandmiljø.. dårligt har vi fordøjet en spand kold vand i hovedet på baggrund af pesticider og drikkevand – før end ministeren kaster sig over vandmiljø og kvælstof. Målinger fra Århus Universitet – AU – viser at landbrugets udledning af kvælstof ikke er faldet som forventet efter 2017 – selv når der korrigeres for nedbør. Da landbruget samtidig ikke har brugt mere end 25 % af den ekstra N kvote vi fik, så er konklusionen klar – landbruget forurener relativt mere i dag (2017) end årene forud. Som vi frygtede, så bliver vi altså direkte ”straffet” for ikke at have udnyttet N kvoten fuldt ud – det ville nemlig næppe have påvirket udvaskningen. Landmanden har samtidig ikke udnyttet potentialet og mistet udbytte – så straffen er dobbelt. Århus Universitet er samtidig blevet bedt om at uddybe tallene for ministeren – vi kender deres holdning – det er en katastrofe. Landbrugets top må på banen nu – landmændene bliver svigtet og misbrugt i politisk kampagne for stemmer og genvalg.
  • Målrettede efterafgrøder – er en del af virkemidlerne for at begrænse kvælstofudvaskning. Ministeren bør sikre at alle, der ønsker at lave de ønskede efterafgrøder eller alternativer i udpegede ID områder, automatisk er berettiget til den økonomiske kompensation på 521 kr pr ha efterafgrøde.
  • Fagligt? –  uændret og egentligt ligegyldig hvis ovenstående ikke vendes. Afgrøderne har det dog godt, og indtil videre er det stærke planter, som også kan tåle lidt vinter når den måtte komme.
2019-01-17T08:33:04+00:00

Skriv en kommentar