Uge 29 – 2019

//Uge 29 – 2019

Uge 29 – 2019

 • What did you learn in school today? – det var det spørgsmål Eddie Skoller blev berømt for at synge for ca. 40 år siden
  • men også et spørgsmål, der omskrevet til ”hvad lærte du i marken i 2019”, der er utrolig vigtig at forholde sig til som         landmand, så svarene kan komme med i den rygsæk, der samlet gør os til bedre – og ikke mindst dygtigere planteavlere.
 • Vi lærte, at når vintersæden sås tidligt, så skal plantetallet tilpasses – underforstået være lavt. Udsædsmængden øges ikke lineært gennem september, men efter en S formet kurve.
 • Vi lærte, at ukrudtsbekæmpelse starter ”ved først givne lejlighed”. Dvs command i raps og DFF på sort jord i vintersæd. Opfølgning både efterår og forår vigtig.
 • Vi lærte, at afgrøder kan blive så kraftige i milde efterår, at det kan være en mulighed og fordel at afpudse, så længe vækstpunkt ikke beskadiges og afpudset plantemasse ikke er for stor.
 • Vi lærte, at der altid skal mixes/placeres fosfor ved såning – gerne DAP 18-20-0 gødning. Så er der kraftig rodtilvækst og ingen mangan mangel.
 • Vi lærte, at svampesygdomme i vore afgrøder om efteråret måske ikke behøver at blive fjernet om efteråret, men indikerer, at der er et efterladt smittepotentiale til et mildt vinter/forår.
 • Vi lærte, at hvis afgrøderne opførte sig som om de blev dyrket i England eller Sydtyskland – så skal vi selvfølgelig også agere som planteavlerne gør der – og ikke som oldnordiske, bedrevidende danskere.
 • Vi lærte, at ammonium N skal ud ved først givne lejlighed om foråret (februar)
 • Vi lærte, at planten skal forsynes med gødning af flere gange – men aldrig underforsynes.
 • Vi lærte, at vi sjældent kan undvære supplerende ukrudtsbekæmpelse om foråret.
 • Vi lærte, at svampebehandling i specielt vinterhvede foregår fra primo april til Sankt Hans. Kun forebyggende behandlinger virker, og behandlingsdatoer endnu engang viste sig at variere meget lidt fra år til år.
 • Vi lærte, at vækstregulering skal optimeres ved først givne lejlighed – vi ved aldrig hvad vejret byder ”i morgen”.
 • Vi lærte, at vårafgrøder skal i jorden ved ”først givne lejlighed” – og det er måske når 95% af marken er perfekt.
 • Vi lærte, at ”Gode beslutninger tager man på basis af erfaring – erfaring har man ofte på basis af dårlige beslutninger”
 • …og nogen lærte det, andre vidste på forhånd 😊
 • Fortsættes i de kommende uger/år… fortsat god sommer/høst
2019-08-12T09:07:52+00:00

Skriv en kommentar