Uge 27 – 2023

//Uge 27 – 2023

Uge 27 – 2023

 • Uge 27 – det har regnet mange steder i den forgangne uge – men igen oplever vi meget store forskelle i nedbørsmængde. Regnen er de fleste steder kommet for sent til at gøre den store forskel – virker dog som om det har frisket, og måske kan bidrage til lidt kerne fyldning.

Hvor stor negativ påvirkning det har på fremkomst af grønskud – det ved vi ikke pt – men vi kan se, at regnen giver lidt udfordringer til frøhøsten.

 • Generelt anser vi behandlinger i vores afgrøder for afsluttet.
 • Tjek effekten af dine ukrudtsbehandlinger.  Vi taler først om færdig behandling når vi også har registreret effekt og restforekomst af de fremtrædende ukrudtsarter. Få ukrudt indtegnet – gerne på Cropmanager kort, der så senere kan bruges som grundlag for graduering.
 • Når vi taler om væselhale, agerrævehale og resistent italiensk rajgræs og andre – så taler vi ikke om enten/eller behandlinger, men om både/og, hvor det er vigtigt at benytte sig af alle muligheder – fra første færd.
 • Vinterbyg. Det første vinterbyg er høstet i Jylland – lavt udbytte – men ok kvalitet. Her på Sjælland har vi vil stadig første vinterbyg høst til gode – men det går stærkt.
 • Vinterraps: som vi har beskrevet flere gange, så har raps som gennemsnit klaret tørken bedre end de andre afgrøder. Forskel på behandling under vejs bliver dog mere og mere tydeligt. Normal gødningstilstand og normal svampe behandling – det kvitterer rapsen for.
 • Vinterhvede: i de meget tørre områder – på varierende bonitet – der klarer hveden sig meget dårligt. Umiddelbart ser der ud til at være sortsforskelle, men alene den meget sene udvikling, som ex Pondus har, giver visuel stor forskel.
 • Vinterrug: denne afgrøde ser faktisk ud til at have haft lidt glæde af regnen. Aks er umiddelbart ”svulmet list op” – og det kunne tolkes som om, der er håb for kerne fyldning.
 • Vårafgrøder – her ser det umiddelbart stadig alvorligt ud. Meget tynde marker med ringe buskning. Næppe marker med normalt udbytte – niveau vil sikkert være fra 3-6 ton/ha.
 • 2023 EU ansøgningsrunden er nu endeligt afsluttet. Efter 23. maj kan der kun nedreguleres på arealerne – ikke tilføjes. Vi kan modsat tidligere ikke ændre afgrøde i år – men hvis der kommer ”høring”, så åbnes denne mulighed op. Kontrol er aktivt i gang.
 • Afgrødemarkedet – høstpres er indledt – noget tyder på lavere russiske udbytter end ventet.
2024-01-11T22:38:42+00:00

Skriv en kommentar