Uge 27 – 2021

//Uge 27 – 2021

Uge 27 – 2021

 •  Så kom regnen – men kom den for sent? Varierende nedbørsmængder er over den seneste uges
  tid faldet over Sjælland. Alle steder velkomment – men flere steder for sent og i for små mængder til
  at alt kan reddes. Flere steder har det kostet en ganske stor del af udbyttet.
 • Svidning af vinterhvede i forbindelse med T2 behandling skal give anledning til bekymring.
  Allerede nu dominerer denne problemstilling ikke mere – men vigtigt, at det ikke går i glemmebogen
  – derfor bringer vi igen:
  Kombination af sprøjtetidspunkt, midler, sorter, ozon, varme mm skal lige
  vendes, og så vil vi se, at stress både kan relatere til tørke og det ”modsatte”. Manglende vokslag
  hos nogle sorter ”ex KWS Extase” kombineret med stor indstråling har givet ganske alvorlige skade
  i enkelte tilfælde, og det er erfaring der skal med i rygsækken.”
 • Vinterraps: regnen hjælper skulpefyldning, men samtidig ser vi nu som frygtet, at der kommer
  meget knoldbægersvamp i år. Stor forskel på behandling eller ej.
 • Vinterrug – efter regn og skybrud, så kommer lejesæd – altid – og således også i år. Sætter fokus
  på det misforståede forbud mod alle vækstreguleringsmidler i brødrug – der er stor forskel på de
  enkelte midler.
 • Vinterbygdet er nu aktuelt med nedvisning hvis det skønnes nødvendigt. 700-900 gr aktiv stof
  alt efter problemer med anden korn art og rodukrudt.
 • Skadedyr: generelt færre problemer end forventet med både lus og kornbladbillens larve. Tørt vejr
  er normalt insekt vejr – men næppe i år.
 • EU-ansøgninger er indleveret – betalingsrettigheder og tilføjelser på plads. Nu kan der kun
  nedreguleres i ansøgningen – og kun til kontrol anmeldes.
 • På afgrødemarkederne er der store udsving – først op på USDA – så ned på regn i USA
2022-01-18T17:06:13+00:00

Skriv en kommentar